קוד ATC code - ATC

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

מפתח קודי ATC

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System

מפתח זה לא כולל מוצרים וטרינריים המסווגים תחת סיווג ATCvet ‏ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System for veterinary medicinal products)

גישה מהירה A / B / C / D / G / H / J / L / M / N / P / R / S / V

  • הטבלא ניתנת למיון לפי כל אחת מהעמודות
1st level 2nd level 3rd level 4th level 5th level Contents
‏A Alimentary tract and metabolism
A01 Stomatological preparations
A01A Stomatological preparations
A01AA Caries prophylactic agents
A01AA01 Sodium fluoride
A01AA02 Sodium monofluorophosphate
A01AA03 Olaflur
A01AA04 Stannous fluoride
A01AA30 Combinations
A01AA51 Sodium fluoride, combinations
A01AB Anti-infectives and antiseptics for local oral treatment
A01AB02 Hydrogen peroxide
A01AB03 Chlorhexidine
A01AB04 Amphotericin B
A01AB05 Polynoxylin
A01AB06 Domiphen
A01AB07 Oxyquinoline
A01AB08 Neomycin
A01AB09 Miconazole
A01AB10 Natamycin
A01AB11 Various
A01AB12 Hexetidine
A01AB13 Tetracycline
A01AB14 Benzoxonium chloride
A01AB15 Tibezonium iodide
A01AB16 Mepartricin
A01AB17 Metronidazole
A01AB18 Clotrimazole
A01AB19 Sodium perborate
A01AB21 Chlortetracycline
A01AB22 Doxycycline
A01AB23 Minocycline
A01AC Corticosteroids for local oral treatment
A01AC01 Triamcinolone
A01AC02 Dexamethasone
A01AC03 Hydrocortisone
A01AC54 Prednisolone, combinations
A01AD Other agents for local oral treatment
A01AD01 Epinephrine
A01AD02 Benzydamine
A01AD05 Acetylsalicylic acid
A01AD06 Adrenalone
A01AD07 Amlexanox
A01AD08 Becaplermin
A01AD11 Various
A02 Drugs for acid related disorders
A02A Antacids
A02AA Magnesium compounds
A02AA01 Magnesium carbonate
A02AA02 Magnesium oxide
A02AA03 Magnesium peroxide
A02AA04 Magnesium hydroxide
A02AA05 Magnesium silicate
A02AA10 Combinations
A02AB Aluminium compounds
A02AB01 Aluminium hydroxide
A02AB02 Algeldrate
A02AB03 Aluminium phosphate
A02AB04 Dihydroxialumini sodium carbonate
A02AB05 Aluminium acetoacetate
A02AB06 Aloglutamol
A02AB07 Aluminium glycinate
A02AB10 Combinations
A02AC Calcium compounds
A02AC01 Calcium carbonate
A02AC02 Calcium silicate
A02AC10 Combinations
A02AD Combinations and complexes of aluminium, calcium and magnesium compounds
A02AD01 Ordinary salt combinations
A02AD02 Magaldrate
A02AD03 Almagate
A02AD04 Hydrotalcite
A02AD05 Almasilate
A02AF Antacids with antiflatulents
A02AF01 Magaldrate and antiflatulents
A02AF02 Ordinary salt combinations and antiflatulents
A02AG Antacids with antispasmodics
Empty
A02AH Antacids with sodium bicarbonate
Empty
A02AX Antacids, other combinations
Empty
A02B Drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD)
A02BA H2-receptor antagonists
A02BA01 Cimetidine
A02BA02 Ranitidine
A02BA03 Famotidine
A02BA04 Nizatidine
A02BA05 Niperotidine
A02BA06 Roxatidine
A02BA07 Ranitidine bismuth citrate
A02BA08 Lafutidine
A02BA51 Cimetidine, combinations
A02BA53 Famotidine, combinations
A02BB Prostaglandins
A02BB01 Misoprostol
A02BB02 Enprostil
A02BC Proton pump inhibitors
A02BC01 Omeprazole
A02BC02 Pantoprazole
A02BC03 Lansoprazole
A02BC04 Rabeprazole
A02BC05 Esomeprazole
A02BC06 Dexlansoprazole
A02BD Combinations for eradication of Helicobacter pylori
A02BD01 Omeprazole, amoxicillin and metronidazole
A02BD02 Lansoprazole, tetracycline and metronidazole
A02BD03 Lansoprazole, amoxicillin and metronidazole
A02BD04 Pantoprazole, amoxicillin and clarithromycin
A02BD05 Omeprazole, amoxicillin and clarithromycin
A02BD06 Esomeprazole, amoxicillin and clarithromycin
A02BD07 Lansoprazole, amoxicillin and clarithromycin
A02BD08 Bismuth subcitrate, tetracycline and metronidazole
A02BX Other drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD)
A02BX01 Carbenoxolone
A02BX02 Sucralfate
A02BX03 Pirenzepine
A02BX04 Methiosulfonium chloride
A02BX05 Bismuth subcitrate
A02BX06 Proglumide
A02BX07 Gefarnate
A02BX08 Sulglicotide
A02BX09 Acetoxolone
A02BX10 Zolimidine
A02BX11 Troxipide
A02BX12 Bismuth subnitrate
A02BX13 Alginic acid
A02BX51 Carbenoxolone, combinations excluding psycholeptics
A02BX71 Carbenoxolone, combinations with psycholeptics
A02BX77 Gefarnate, combinations with psycholeptics
A02X Other drugs for acid related disorders
Empty
A03 Drugs for functional gastrointestinal disorders
A03A Drugs for functional gastrointestinal disorders
A03AA Synthetic anticholinergics, esters with tertiary amino group
A03AA01 Oxyphencyclimine
A03AA03 Camylofin
A03AA04 Mebeverine
A03AA05 Trimebutine
A03AA06 Rociverine
A03AA07 Dicycloverine
A03AA08 Dihexyverine
A03AA09 Difemerine
A03AA30 Piperidolate
A03AB Synthetic anticholinergics, quaternary ammonium compounds
A03AB01 Benzilone
A03AB02 Glycopyrronium
A03AB03 Oxyphenonium
A03AB04 Penthienate
A03AB05 Propantheline
A03AB06 Otilonium bromide
A03AB07 Methantheline
A03AB08 Tridihexethyl
A03AB09 Isopropamide
A03AB10 Hexocyclium
A03AB11 Poldine
A03AB12 Mepenzolate
A03AB13 Bevonium
A03AB14 Pipenzolate
A03AB15 Diphemanil
A03AB16 (2-benzhydryloxyethyl)diethyl-methylammonium iodide
A03AB17 Tiemonium iodide
A03AB18 Prifinium bromide
A03AB19 Timepidium bromide
A03AB21 Fenpiverinium
A03AB53 Oxyphenonium, combinations
A03AC Synthetic antispasmodics, amides with tertiary amines
A03AC02 Dimethylaminopropionylphenothiazine
A03AC04 Nicofetamide
A03AC05 Tiropramide
A03AD Papaverine and derivatives
A03AD01 Papaverine
A03AD02 Drotaverine
A03AD30 Moxaverine
A03AE Serotonin receptor antagonists
A03AE01 Alosetron
A03AE03 Cilansetron
A03AX Other drugs for functional gastrointestinal disorders
A03AX01 Fenpiprane
A03AX02 Diisopromine
A03AX03 Chlorbenzoxamine
A03AX04 Pinaverium
A03AX05 Fenoverine
A03AX06 Idanpramine
A03AX07 Proxazole
A03AX08 Alverine
A03AX09 Trepibutone
A03AX10 Isometheptene
A03AX11 Caroverine
A03AX12 Phloroglucinol
A03AX13 Silicones
A03AX30 Trimethyldiphenylpropylamine
A03AX58 Alverine, combinations
A03B Belladonna and derivatives, plain
A03BA Belladonna alkaloids, tertiary amines
A03BA01 Atropine
A03BA03 Hyoscyamine
A03BA04 Belladonna total alkaloids
A03BB Belladonna alkaloids, semisynthetic, quaternary ammonium compounds
A03BB01 Butylscopolamine
A03BB02 Methylatropine
A03BB03 Methylscopolamine
A03BB04 Fentonium
A03BB05 Cimetropium bromide
A03C Antispasmodics in combination with psycholeptics
A03CA Synthetic anticholinergic agents in combination with psycholeptics
A03CA01 Isopropamide and psycholeptics
A03CA02 Clidinium and psycholeptics
A03CA03 Oxyphencyclimine and psycholeptics
A03CA04 Otilonium bromide and psycholeptics
A03CA05 Glycopyrronium and psycholeptics
A03CA06 Bevonium and psycholeptics
A03CA07 Ambutonium and psycholeptics
A03CA08 Diphemanil and psycholeptics
A03CA30 Emepronium and psycholeptics
A03CA34 Propantheline and psycholeptics
A03CB Belladonna and derivatives in combination with psycholeptics
A03CB01 Methylscopolamine and psycholeptics
A03CB02 Belladonna total alkaloids and psycholeptics
A03CB03 Atropine and psycholeptics
A03CB04 Methylhomatropine and psycholeptics
A03CB31 Hyoscyamine and psycholeptics
A03CC Other antispasmodics in combination with psycholeptics
empty
A03D Antispasmodics in combination with analgesics
A03DA Synthetic anticholinergic agents in combination with analgesics
A03DA01 Tropenzilone and analgesics
A03DA02 Pitofenone and analgesics
A03DA03 Bevonium and analgesics
A03DA04 Ciclonium and analgesics
A03DA05 Camylofin and analgesics
A03DA06 Trospium and analgesics
A03DA07 Tiemonium iodide and analgesics
A03DB Belladonna and derivatives in combination with analgesics
A03DB04 Butylscopolamine and analgesics
A03DC Other antispasmodics in combination with analgesics
empty
A03E Antispasmodics and anticholinergics in combination with other drugs
A03EA Antispasmodics, psycholeptics and analgesics in combination
empty
A03ED Antispasmodics in combination with other drugs
empty
A03F Propulsives
A03FA Propulsives
A03FA01 Metoclopramide
A03FA02 Cisapride
A03FA03 Domperidone
A03FA04 Bromopride
A03FA05 Alizapride
A03FA06 Clebopride
A04 Antiemetics and antinauseants
A04A Antiemetics and antinauseants
A04AA Serotonin (5-HT3) antagonists
A04AA01 Ondansetron
A04AA02 Granisetron
A04AA03 Tropisetron
A04AA04 Dolasetron
A04AA05 Palonosetron
A04AA55 palonosetron, combinations
A04AD Other antiemetics
A04AD01 Scopolamine
A04AD02 Cerium oxalate
A04AD04 Chlorobutanol
A04AD05 Metopimazine
A04AD10 Dronabinol
A04AD11 Nabilone
A04AD12 Aprepitant
A04AD13 Casopitant
A04AD51 Scopolamine, combinations
A04AD54 Chlorobutanol, combinations
A05 Bile and liver therapy
A05A Bile therapy
A05AA Bile acids and derivatives
A05AA01 Chenodeoxycholic acid
A05AA02 Ursodeoxycholic acid
A05AA03 Cholic acid
A05AA04 obeticholic acid
A05AA05 ursodoxicoltaurine
A05AB Preparations for biliary tract therapy
A05AB01 Nicotinyl methylamide
A05AX Other drugs for bile therapy
A05AX01 Piprozolin
A05AX02 Hymecromone
A05AX03 Cyclobutyrol
A05AX04 maralixibat chloride
A05AX05 odevixibat
A05AX06 elafibranor
A05B Liver therapy, lipotropics
A05BA Liver therapy
A05BA01 Arginine glutamate
A05BA03 Silymarin
A05BA04 Citiolone
A05BA05 Epomediol
A05BA06 Ornithine oxoglutarate
A05BA07 Tidiacic arginine
A05BA08 Glycyrrhizic acid (glycyrrhizin)
A05C Drugs for bile therapy and lipotropics in combination
Empty
A06 Drugs for constipation
A06A Drugs for constipation
A06AA Softeners, emollients
A06AA01 Liquid paraffin
A06AA02 Docusate sodium
A06AA51 Liquid paraffin, combinations
A06AB Contact laxatives
A06AB01 Oxyphenisatine
A06AB02 Bisacodyl
A06AB03 Dantron
A06AB04 Phenolphthalein
A06AB05 Castor oil
A06AB06 Senna glycosides
A06AB07 Cascara
A06AB08 Sodium picosulfate
A06AB09 Bisoxatin
A06AB20 Contact laxatives in combination
A06AB30 Contact laxatives in combination with belladonna alkaloids
A06AB52 Bisacodyl, combinations
A06AB53 Dantron, combinations
A06AB56 Senna glycosides, combinations
A06AB57 Cascara, combinations
A06AB58 Sodium picosulfate, combinations
A06AC Bulk-forming laxatives
A06AC01 Ispaghula (psylla seeds)
A06AC02 Ethulose
A06AC03 Sterculia
A06AC05 Linseed
A06AC06 Methylcellulose
A06AC07 Triticum (wheat fibre)
A06AC08 Polycarbophil calcium
A06AC51 Ispaghula, combinations
A06AC53 Sterculia, combinations
A06AC55 Linseed, combinations
A06AD Osmotically acting laxatives
A06AD01 Magnesium carbonate
A06AD02 Magnesium oxide
A06AD03 Magnesium peroxide
A06AD04 Magnesium sulfate
A06AD10 Mineral salts in combination
A06AD11 Lactulose
A06AD12 Lactitol
A06AD13 Sodium sulfate
A06AD14 Pentaerithrityl
A06AD15 Macrogol
A06AD16 Mannitol
A06AD17 Sodium phosphate
A06AD18 Sorbitol
A06AD19 Magnesium citrate
A06AD21 Sodium tartrate
A06AD61 Lactulose, combinations
A06AD65 Macrogol, combinations
A06AG Enemas
A06AG01 Sodium phosphate
A06AG02 Bisacodyl
A06AG03 Dantron, including combinations
A06AG04 Glycerol
A06AG06 Oil
A06AG07 Sorbitol
A06AG10 Docusate sodium, including combinations
A06AG11 Laurilsulfate, including combinations
A06AG20 Combinations
A06AH Peripheral opioid receptor antagonists
A06AH01 Methylnaltrexone bromide
A06AH02 Alvimopan
A06AH03 naloxegol
A06AH04 naloxone
A06AH05 naldemedine
A06AX Other drugs for constipation
A06AX01 Glycerol
A06AX02 Carbon dioxide producing drugs
A06AX03 Lubiprostone
A06AX04 Linaclotide
A06AX05 Prucalopride
A06AX06 Tegaserod
A06AX07 plecanatide
A06AX08 tenapanor
A07 Antidiarrheals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents
A07A Intestinal anti-infectives
A07AA Antibiotics
A07AA01 Neomycin
A07AA02 Nystatin
A07AA03 Natamycin
A07AA04 Streptomycin
A07AA05 Polymyxin B
A07AA06 Paromomycin
A07AA07 Amphotericin B
A07AA08 Kanamycin
A07AA09 Vancomycin
A07AA10 Colistin
A07AA11 Rifaximin
A07AA12 Fidaxomicin
A07AA51 Neomycin, combinations
A07AA54 Streptomycin, combinations
A07AB Sulfonamides
A07AB02 Phthalylsulfathiazole
A07AB03 Sulfaguanidine
A07AB04 Succinylsulfathiazole
A07AC Imidazole derivatives
A07AC01 Miconazole
A07AX Other intestinal anti-infectives
A07AX01 Broxyquinoline
A07AX02 Acetarsol
A07AX03 Nifuroxazide
A07AX04 Nifurzide
A07B Intestinal adsorbents
A07BA Charcoal preparations
A07BA01 Medicinal charcoal
A07BA51 Medicinal charcoal, combinations
A07BB Bismuth preparations
empty
A07BC Other intestinal adsorbents
A07BC01 Pectin
A07BC02 Kaolin
A07BC03 Crospovidone
A07BC04 Attapulgite
A07BC05 Diosmectite
A07BC30 Combinations
A07BC54 Attapulgite, combinations
A07C Electrolytes with carbohydrates
A07CA Oral rehydration salt formulations
human ATC classification.
A07D Antipropulsives
A07DA Antipropulsives
A07DA01 Diphenoxylate
A07DA02 Opium
A07DA03 Loperamide
A07DA04 Difenoxin
A07DA05 Loperamide oxide
A07DA06 eluxadoline
A07DA52 Morphine, combinations
A07DA53 Loperamide, combinations
A07E Intestinal anti-inflammatory agents
A07EA Corticosteroids acting locally
A07EA01 Prednisolone
A07EA02 Hydrocortisone
A07EA03 Prednisone
A07EA04 Betamethasone
A07EA05 Tixocortol
A07EA06 Budesonide
A07EA07 Beclometasone
A07EB Antiallergic agents, excluding corticosteroids
A07EB01 Cromoglicic acid
A07EC Aminosalicylic acid and similar agents
A07EC01 Sulfasalazine
A07EC02 Mesalazine
A07EC03 Olsalazine
A07EC04 Balsalazide
A07F Antidiarrheal micro-organisms
A07FA Antidiarrheal micro-organisms
A07FA01 Lactic acid producing organisms
A07FA02 Saccharomyces boulardii
A07FA51 Lactic acid producing organisms, combinations
A07X Other antidiarrheals
A07XA Other antidiarrheals
A07XA01 Albumin tannate
A07XA02 Ceratonia
A07XA03 Calcium compounds
A07XA04 Racecadotril
A07XA51 Albumin tannate, combinations
A08 Antiobesity preparations, excluding diet products
A08A Antiobesity preparations, excluding diet products
A08AA Centrally acting antiobesity products
A08AA01 Phentermine
A08AA02 Fenfluramine
A08AA03 Amfepramone
A08AA04 Dexfenfluramine
A08AA05 Mazindol
A08AA06 Etilamfetamine
A08AA07 Cathine
A08AA08 Clobenzorex
A08AA09 Mefenorex
A08AA10 Sibutramine
A08AA11 lorcaserin
A08AA12 setmelanotide
A08AA51 phentermine and topiramate
A08AA56 Ephedrine, combinations
A08AA62 bupropion and naltrexone
A08AB Peripherally acting antiobesity products
A08AB01 Orlistat
A08AX Other antiobesity drugs
A08AX01 Rimonabant
A09 Digestives,including enzymes
A09A Digestives, including enzymes
A09AA Enzyme preparations
A09AA01 Diastase
A09AA02 Multienzymes (lipase, protease, etc.)
A09AA03 Pepsin
A09AA04 Tilactase
A09AB Acid preparations
A09AB01 Glutamic acid hydrochloride
A09AB02 Betaine hydrochloride
A09AB03 Hydrochloric acid
A09AB04 Citric acid
A09AC Enzyme and acid preparations, combinations
A09AC01 Pepsin and acid preparations
A09AC02 Multienzymes and acid preparations
A10 Drugs used in diabetes
A10A Insulins and analogues
A10AB Insulins and analogues for injection, fast-acting
A10AB01 Insulin (human)
A10AB02 Insulin (beef)
A10AB03 Insulin (pork)
A10AB04 Insulin lispro
A10AB05 Insulin aspart
A10AB06 Insulin glulisine
A10AB30 Combinations
A10AC Insulins and analogues for injection, intermediate-acting
A10AC01 Insulin (human)
A10AC02 Insulin (beef)
A10AC03 Insulin (pork)
A10AC04 Insulin lispro
A10AC30 Combinations
A10AD Insulins and analogues for injection, intermediate-acting combined with fast-acting
A10AD01 Insulin (human)
A10AD02 Insulin (beef)
A10AD03 Insulin (pork)
A10AD04 Insulin lispro
A10AD05 Insulin aspart
A10AD30 Combinations
A10AE Insulins and analogues for injection, long-acting
A10AE01 Insulin (human)
A10AE02 Insulin (beef)
A10AE03 Insulin (pork)
A10AE04 Insulin glargine
A10AE05 Insulin detemir
A10AE30 Combinations
A10AF Insulins and analogues for inhalation
A10AF01 Insulin (human)
A10B Blood glucose lowering drugs, excluding insulins
A10BA Biguanides
A10BA01 Phenformin
A10BA02 Metformin
A10BA03 Buformin
A10BB Sulfonamides, urea derivatives
A10BB01 Glibenclamide
A10BB02 Chlorpropamide
A10BB03 Tolbutamide
A10BB04 Glibornuride
A10BB05 Tolazamide
A10BB06 Carbutamide
A10BB07 Glipizide
A10BB08 Gliquidone
A10BB09 Gliclazide
A10BB10 Metahexamide
A10BB11 Glisoxepide
A10BB12 Glimepiride
A10BB31 Acetohexamide
A10BC Sulfonamides (heterocyclic)
A10BC01 Glymidine
A10BD Combinations of oral blood glucose lowering drugs
A10BD01 Phenformin and sulfonamides
A10BD02 Metformin and sulfonamides
A10BD03 Metformin and rosiglitazone
A10BD04 Glimepiride and rosiglitazone
A10BD05 Metformin and pioglitazone
A10BD06 Glimepiride and pioglitazone
A10BD07 Metformin and sitagliptin
A10BD08 Metformin and vildagliptin
A10BD09 Pioglitazone and alogliptin
A10BD10 Metformin and saxagliptin
A10BD11 Metformin and linagliptin
A10BD12 Pioglitazone and sitagliptin
A10BD13 Metformin and alogliptin
A10BD14 metformin and repaglinide
A10BD15 metformin and dapagliflozin
A10BD16 metformin and canagliflozin
A10BD17 metformin and acarbose
A10BD18 metformin and gemigliptin
A10BD19 linagliptin and empagliflozin
A10BD20 metformin and empagliflozin
A10BD21 saxagliptin and dapagliflozin
A10BD22 metformin and evogliptin
A10BD23 metformin and ertugliflozin
A10BD24 sitagliptin and ertugliflozin
A10BD25 metformin, saxagliptin and dapagliflozin
A10BD26 metformin and lobeglitazone
A10BD27 metformin, linagliptin and empagliflozin
A10BD28 metformin and teneligliptin
A10BD29 sitagliptin and dapagliflozin
A10BF Alpha glucosidase inhibitors
A10BF01 Acarbose
A10BF02 Miglitol
A10BF03 Voglibose
A10BG Thiazolidinediones
A10BG01 Troglitazone
A10BG02 Rosiglitazone
A10BG03 Pioglitazone
A10BH Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors
A10BH01 Sitagliptin
A10BH02 Vildagliptin
A10BH03 Saxagliptin
A10BH04 Alogliptin
A10BH05 Linagliptin
A10BH06 gemigliptin
A10BH07 evogliptin
A10BH08 eneligliptin
A10BH51 Sitagliptin and simvastatin
A10BH52 gemigliptin and rosuvastatin
A10BJ Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues
A10BJ01 exenatide
A10BJ02 liraglutide
A10BJ03 lixisenatide
A10BJ04 albiglutide
A10BJ05 dulaglutide
A10BJ06 semaglutide
A10BJ07 beinaglutide
A10BK Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors
A10BK01 Dapagliflozin
A10BK02 Canagliflozin
A10BK03 Empagliflozin
A10BK04 Ertugliflozin
A10BK05 Ipragliflozin
A10BK06 Sotagliflozin
A10BK07 Luseogliflozin
A10BK08 bexagliflozin
A10BX Other blood glucose lowering drugs, excluding insulins
A10BX01 Guar gum
A10BX02 Repaglinide
A10BX03 Nateglinide
A10BX04 Exenatide (בוטל, קוד חדש A10BJ01)
A10BX05 Pramlintide
A10BX06 Benfluorex
A10BX07 Liraglutide (בוטל, קוד חדש A10BJ02)
A10BX08 Mitiglinide
A10BX09 Dapagliflozin (בוטל, קוד חדש A10BK01)
A10BX10 lixisenatide (בוטל, קוד חדש A10BJ03)
A10BX11 canagliflozin (בוטל, קוד חדש A10BK02)
A10BX12 empagliflozin (בוטל, קוד חדש A10BK03)
A10BX13 albiglutide (בוטל, קוד חדש A10BJ04)
A10BX14 dulaglutide (בוטל, קוד חדש A10BJ05)
A10BX15 imeglimin
A10BX16 tirzepatide
A10BX17 carfloglitazar
A10BX18 dorzagliatin
A10X Other drugs used in diabetes
A10XA Aldose reductase inhibitors
A10XA01 Tolrestat
A11 Vitamins
A11A Multivitamins, combinations
A11AA Multivitamins with minerals
A11AA01 Multivitamins and iron
A11AA02 Multivitamins and calcium
A11AA03 Multivitamins and other minerals, including combinations
A11AA04 Multivitamins and trace elements
A11AB Multivitamins, other combinations
empty
A11B Multivitamins, plain
A11BA Multivitamins, plain
empty
A11C Vitamin A and D, including combinations of the two
A11CA Vitamin A, plain
A11CA01 Retinol (vitamin A)
A11CA02 Betacarotene
A11CB Vitamin A and D in combination
empty
A11CC Vitamin D and analogues
A11CC01 Ergocalciferol
A11CC02 Dihydrotachysterol
A11CC03 Alfacalcidol
A11CC04 Calcitriol
A11CC05 Colecalciferol
A11CC06 Calcifediol
A11CC07 paricalcitol (בוטל, קוד חדש H05BX02)
A11CC20 Combinations
A11D Vitamin B1, plain and in combination with vitamin B6 and B12
A11DA Vitamin B1, plain
A11DA01 Thiamine (vitamin B1)
A11DA02 Sulbutiamine
A11DA03 Benfotiamine
A11DB Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
empty
A11E Vitamin B-complex, including combinations
A11EA Vitamin B-complex, plain
empty
A11EB Vitamin B-complex with vitamin C
empty
A11EC Vitamin B-complex with minerals
empty
A11ED Vitamin B-complex with anabolic steroids
empty
A11EX Vitamin B-complex, other combinations
empty
A11G Ascorbic acid (vitamin C), including combinations
A11GA Ascorbic acid (vitamin C), plain
A11GA01 Ascorbic acid (vitamin C)
A11GB Ascorbic acid (vitamin C), combinations
A11GB01 Ascorbic acid (vitamin C) and calcium
A11H Other plain vitamin preparations
A11HA Other plain vitamin preparations
A11HA01 Nicotinamide
A11HA02 Pyridoxine (vitamin B6)
A11HA03 Tocopherol (vitamin E)
A11HA04 Riboflavin (vitamin B2)
A11HA05 Biotin
A11HA06 Pyridoxal phosphate
A11HA07 Inositol
A11HA08 Tocofersolan
A11HA30 Dexpanthenol
A11HA31 Calcium pantothenate
A11HA32 Pantethine
A11J Other vitamin products, combinations
A11JA Combinations of vitamins
empty
A11JB Vitamins with minerals
empty
A11JC Vitamins, other combinations
empty
A12 Mineral supplements
A12A Calcium
A12AA Calcium
A12AA01 Calcium phosphate
A12AA02 Calcium glubionate
A12AA03 Calcium gluconate
A12AA04 Calcium carbonate
A12AA05 Calcium lactate
A12AA06 Calcium lactate gluconate
A12AA07 Calcium chloride
A12AA08 Calcium glycerylphosphate
A12AA09 Calcium citrate lysine complex
A12AA10 Calcium glucoheptonate
A12AA11 Calcium pangamate
A12AA12 Calcium acetate anhydrous (בוטל, קוד חדש V03AE07)
A12AA20 Calcium (different salts in combination)
A12AA30 Calcium laevulate
A12AX Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs
empty
A12B Potassium
A12BA Potassium
A12BA01 Potassium chloride
A12BA02 Potassium citrate
A12BA03 Potassium hydrogentartrate
A12BA04 Potassium hydrogencarbonate
A12BA05 Potassium gluconate
A12BA30 Combinations
A12BA51 Potassium chloride, combinations
A12C Other mineral supplements
A12CA Sodium
A12CA01 Sodium chloride
A12CA02 Sodium sulfate
A12CB Zinc
A12CB01 Zinc sulfate
A12CB02 Zinc gluconate
A12CB03 Zinc protein complex
A12CC Magnesium
A12CC01 Magnesium chloride
A12CC02 Magnesium sulfate
A12CC03 Magnesium gluconate
A12CC04 Magnesium citrate
A12CC05 Magnesium aspartate
A12CC06 Magnesium lactate
A12CC07 Magnesium levulinate
A12CC08 Magnesium pidolate
A12CC09 Magnesium orotate
A12CC10 Magnesium oxide
A12CC30 Magnesium (different salts in combination)
A12CD Fluoride
A12CD01 Sodium fluoride
A12CD02 Sodium monofluorophosphate
A12CD51 Fluoride, combinations
A12CE Selenium
A12CE01 Sodium selenate
A12CE02 Sodium selenite
A12CX Other mineral products
empty
A13 Tonics
A13A Tonics
empty
A14 Anabolic agents for systemic use
A14A Anabolic steroids
A14AA Androstan derivatives
A14AA01 Androstanolone
A14AA02 Stanozolol
A14AA03 Metandienone
A14AA04 Metenolone
A14AA05 Oxymetholone
A14AA06 Quinbolone
A14AA07 Prasterone
A14AA08 Oxandrolone
A14AA09 Norethandrolone
A14AB Estren derivatives
A14AB01 Nandrolone
A14AB02 Ethylestrenol
A14AB03 Oxabolone cipionate
A14B Other anabolic agents
empty
A15 Appetite stimulants
empty
A16 Other alimentary tract and metabolism products
A16A Other alimentary tract and metabolism products
A16AA Amino acids and derivatives
A16AA01 Levocarnitine
A16AA02 Ademetionine
A16AA03 Levoglutamide
A16AA04 Mercaptamine
A16AA05 Carglumic acid
A16AA06 Betaine
A16AB Enzymes
A16AB01 Alglucerase
A16AB02 Imiglucerase
A16AB03 Agalsidase alfa
A16AB04 Agalsidase beta
A16AB05 Laronidase
A16AB06 Sacrosidase
A16AB07 Alglucosidase alfa
A16AB08 Galsulfase
A16AB09 Idursulfase
A16AB10 Velaglucerase alfa
A16AB11 Taliglucerase alfa
A16AB12 elosulfase alfa
A16AB13 asfotase alfa
A16AB14 sebelipase alfa
A16AB15 velmanase alfa
A16AB16 idursulfase beta
A16AB17 cerliponase alfa
A16AB18 vestronidase alfa
A16AB19 pegvaliase
A16AB20 pegunigalsidase alfa
A16AB21 atidarsagene autotemcel
A16AB22 avalglucosidase alfa
A16AB23 cipaglucosidase alfa
A16AB24 pegzilarginase
A16AB25 olipudase alfa
A16AB26 eladocagene exuparvovec
A16AB27 pabinafusp alfa
A16AX Various alimentary tract and metabolism products
A16AX01 Thioctic acid
A16AX02 Anethole trithione
A16AX03 Sodium phenylbutyrate
A16AX04 Nitisinone
A16AX05 Zinc acetate
A16AX06 Miglustat
A16AX07 Sapropterin
A16AX08 Teduglutide
A16AX09 Glycerol phenylbutyrate
A16AX10 eliglustat
A16AX11 sodium benzoate
A16AX12 trientine
A16AX13 uridine triacetate
A16AX14 migalastat
A16AX15 telotristat
A16AX16 givosiran
A16AX17 triheptanoin
A16AX18 lumasiran
A16AX19 fosdenopterin
A16AX20 lonafarnib
A16AX21 elivaldogene autotemcel
A16AX22 tiomolibdic acid
A16AX30 sodium benzoate and sodium phenylacetate
‏B Blood and blood forming organs
B01 Antithrombotic agents
B01A Antithrombotic agents
B01AA Vitamin K antagonists
B01AA01 Dicoumarol
B01AA02 Phenindione
B01AA03 Warfarin
B01AA04 Phenprocoumon
B01AA07 Acenocoumarol
B01AA08 Ethyl biscoumacetate
B01AA09 Clorindione
B01AA10 Diphenadione
B01AA11 Tioclomarol
B01AA12 Fluindione
B01AB Heparin group
B01AB01 Heparin
B01AB02 Antithrombin III
B01AB04 Dalteparin
B01AB05 Enoxaparin
B01AB06 Nadroparin
B01AB07 Parnaparin
B01AB08 Reviparin
B01AB09 Danaparoid
B01AB10 Tinzaparin
B01AB11 Sulodexide
B01AB12 Bemiparin
B01AB51 Heparin, combinations
B01AC Platelet aggregation inhibitors excluding heparin
B01AC01 Ditazole
B01AC02 Cloricromen
B01AC03 Picotamide
B01AC04 Clopidogrel
B01AC05 Ticlopidine
B01AC06 Acetylsalicylic acid
B01AC07 Dipyridamole
B01AC08 Carbasalate calcium
B01AC09 Epoprostenol
B01AC10 Indobufen
B01AC11 Iloprost
B01AC13 Abciximab
B01AC14 anagrelide (בוטל, קוד חדש L01XX35)
B01AC15 Aloxiprin
B01AC16 Eptifibatide
B01AC17 Tirofiban
B01AC18 Triflusal
B01AC19 Beraprost
B01AC21 Treprostinil
B01AC22 Prasugrel
B01AC23 Cilostazol
B01AC24 Ticagrelor
B01AC30 Combinations
B01AC56 Acetylsalicylic acid and esomeprazole
B01AD Enzymes
B01AD01 Streptokinase
B01AD02 Alteplase
B01AD03 Anistreplase
B01AD04 Urokinase
B01AD05 Fibrinolysin
B01AD06 Brinase
B01AD07 Reteplase
B01AD08 Saruplase
B01AD09 Ancrod
B01AD10 Drotrecogin alfa (activated)
B01AD11 Tenecteplase
B01AD12 Protein C
B01AE Direct thrombin inhibitors
B01AE01 Desirudin
B01AE02 Lepirudin
B01AE03 Argatroban
B01AE04 Melagatran
B01AE05 Ximelagatran
B01AE06 Bivalirudin
B01AE07 Dabigatran etexilate
B01AF Direct factor Xa inhibitors
B01AF01 Rivaroxaban
B01AF02 Apixaban
B01AF03 edoxaban
B01AF04 betrixaban
B01AX Other antithrombotic agents
B01AX01 Defibrotide
B01AX04 Dermatan sulfate
B01AX05 Fondaparinux
B01AX06 rivaroxaban (בוטל, קוד חדש B01AF01)
B01AX07 caplacizumab
B02 Antihemorrhagics
B02A Antifibrinolytics
B02AA Amino acids
B02AA01 Aminocaproic acid
B02AA02 Tranexamic acid
B02AA03 Aminomethylbenzoic acid
B02AB Proteinase inhibitors
B02AB01 Aprotinin
B02AB02 Alfa1 antitrypsin
B02AB03 c1-inhibitor, plasma derived (בוטל, קוד חדש B06AC01)
B02AB04 Camostat
B02B Vitamin K and other hemostatics
B02BA Vitamin K
B02BA01 Phytomenadione
B02BA02 Menadione
B02BB Fibrinogen
B02BB01 Human fibrinogen
B02BC Local hemostatics
B02BC01 Absorbable gelatin sponge
B02BC02 Oxidized cellulose
B02BC03 Tetragalacturonic acid hydroxymethylester
B02BC05 Adrenalone
B02BC06 Thrombin
B02BC07 Collagen
B02BC08 Calcium alginate
B02BC09 Epinephrine
B02BC10 Fibrinogen, human (בוטל, קוד חדש B02BC30)
B02BC30 Combinations
B02BD Blood coagulation factors
B02BD01 Coagulation factor IX, II, VII and X in combination (Prothrombin complex concentrate)
B02BD02 Coagulation factor VIII
B02BD03 Factor VIII inhibitor bypassing activity
B02BD04 Coagulation factor IX
B02BD05 Coagulation factor VII
B02BD06 Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination
B02BD07 Coagulation factor XIII
B02BD08 Eptacog alfa (activated)
B02BD09 Nonacog alfa (בוטל, קוד חדש B02BD04)
B02BD10 von Willebrand factor
B02BD11 Catridecacog
B02BD12 Trenonacog alfa (בוטל, קוד חדש B02BD04)
B02BD30 Thrombin
B02BX Other systemic hemostatics
B02BX01 Etamsylate
B02BX02 Carbazochrome
B02BX03 Batroxobin
B02BX04 Romiplostim
B02BX05 Eltrombopag
B02BX06 emicizumab
B02BX07 lusutrombopag
B02BX08 avatrombopag
B02BX09 fostamatinib
B03 Antianemic preparations
B03A Iron preparations
B03AA Iron bivalent, oral preparations
B03AA01 Ferrous glycine sulfate
B03AA02 Ferrous fumarate
B03AA03 Ferrous gluconate
B03AA04 Ferrous carbonate
B03AA05 Ferrous chloride
B03AA06 Ferrous succinate
B03AA07 Ferrous sulfate
B03AA08 Ferrous tartrate
B03AA09 Ferrous aspartate
B03AA10 Ferrous ascorbate
B03AA11 Ferrous iodine
B03AB Iron trivalent, oral preparations
B03AB01 Ferric sodium citrate
B03AB02 Saccharated iron oxide
B03AB03 Sodium feredetate
B03AB04 Ferric hydroxide
B03AB05 Ferric oxide polymaltose complexes
B03AB06 Ferric citrate (בוטל, קוד חדש V03AE08)
B03AB07 Chondroitin sulfate-iron complex
B03AB08 Ferric acetyl transferrin
B03AB09 Ferric proteinsuccinylate
B03AC Iron trivalent, parenteral preparations
B03AC01 Ferric oxide polymaltose complexes
B03AC02 Saccharated iron oxide
B03AC03 Iron-sorbitol-citric acid complex
B03AC05 Ferric sorbitol gluconic acid complex
B03AC06 Ferric oxide dextran complexes
B03AC07 Ferric sodium gluconate complex
B03AD Iron in combination with folic acid
B03AD01 Ferrous amino acid complex
B03AD02 Ferrous fumarate
B03AD03 Ferrous sulfate
B03AD04 Ferric oxide polymaltose complexes
B03AE Iron in other combinations
B03AE01 Iron, vitamin B12 and folic acid
B03AE02 Iron, multivitamins and folic acid
B03AE03 Iron and multivitamins
B03AE04 Iron, multivitamins and minerals
B03AE10 Various combinations
B03B Vitamin B12 and folic acid
B03BA Vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues)
B03BA01 Cyanocobalamin
B03BA02 Cyanocobalamin tannin complex
B03BA03 Hydroxocobalamin
B03BA04 Cobamamide
B03BA05 Mecobalamin
B03BA51 Cyanocobalamin, combinations
B03BA53 Hydroxocobalamin, combinations
B03BB Folic acid and derivatives
B03BB01 Folic acid
B03BB51 Folic acid, combinations
B03X Other antianemic preparations
B03XA Other antianemic preparations
B03XA01 Erythropoietin
B03XA02 Darbepoetin alfa
B03XA03 Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
B03XA04 Peginesatide
B03XA05 roxadustat
B03XA06 luspatercept
B03XA07 daprodustat
B03XA08 vadadustat
B05 Blood substitutes and perfusion solutions
B05A Blood and related products
B05AA Blood substitutes and plasma protein fractions
B05AA01 Serum albumin
B05AA02 Other plasma protein fractions
B05AA03 Fluorocarbon blood substitutes
B05AA05 Dextran
B05AA06 Gelatin agents
B05AA07 Hydroxyethylstarch
B05AA08 Hemoglobin crosfumaril
B05AA09 Hemoglobin raffimer
B05AA10 Hemoglobin glutamer (bovine)
B05AX Other blood products
B05AX01 Erythrocytes
B05AX02 Thrombocytes
B05AX03 Blood plasma
B05AX04 Stem cells from umbilical cord blood
B05B I.v. solutions
B05BA Solutions for parenteral nutrition
B05BA01 Amino acids
B05BA02 Fat emulsions
B05BA03 Carbohydrates
B05BA04 Protein hydrolysates
B05BA10 Combinations
B05BB Solutions affecting the electrolyte balance
B05BB01 Electrolytes
B05BB02 Electrolytes with carbohydrates
B05BB03 Trometamol
B05BB04 Electrolytes in combination with other drugs
B05BC Solutions producing osmotic diuresis
B05BC01 Mannitol
B05BC02 Carbamide
B05C Irrigating solutions
B05CA Antiinfectives
B05CA01 Cetylpyridinium
B05CA02 Chlorhexidine
B05CA03 Nitrofural
B05CA04 Sulfamethizole
B05CA05 Taurolidine
B05CA06 Mandelic acid
B05CA07 Noxytiolin
B05CA08 Ethacridine lactate
B05CA09 Neomycin
B05CA10 Combinations
B05CB Salt solutions
B05CB01 Sodium chloride
B05CB02 Sodium citrate
B05CB03 Magnesium citrate
B05CB04 Sodium bicarbonate
B05CB10 Combinations
B05CX Other irrigating solutions
B05CX01 Glucose
B05CX02 Sorbitol
B05CX03 Glycine
B05CX04 Mannitol
B05CX10 Combinations
B05D Peritoneal dialytics
B05DA Isotonic solutions
empty
B05DB Hypertonic solutions
empty
B05X I.v. solution additives
B05XA Electrolyte solutions
B05XA01 Potassium chloride
B05XA02 Sodium bicarbonate
B05XA03 Sodium chloride
B05XA04 Ammonium chloride
B05XA05 Magnesium sulfate
B05XA06 Potassium phosphate, including combinations with other potassium salts
B05XA07 Calcium chloride
B05XA08 Sodium acetate
B05XA09 Sodium phosphate
B05XA10 Magnesium phosphate
B05XA11 Magnesium chloride
B05XA12 Zinc chloride
B05XA13 Hydrochloric acid
B05XA14 Sodium glycerophosphate
B05XA15 Potassium lactate
B05XA16 Cardioplegia solutions
B05XA17 Potassium acetate
B05XA30 Combinations of electrolytes
B05XA31 Electrolytes in combination with other drugs
B05XB Amino acids
B05XB01 Arginine hydrochloride
B05XB02 Alanyl glutamine
B05XB03 Lysine
B05XC Vitamins
empty
B05XX Other i.v. solution additives
B05XX02 Trometamol
B05Z Hemodialytics and hemofiltrates
B05ZA Hemodialytics, concentrates
empty
B05ZB Hemofiltrates
empty
B06 Other hematological agents
B06A Other hematological agents
B06AA Enzymes
B06AA02 Fibrinolysin and desoxyribonuclease
B06AA03 Hyaluronidase
B06AA04 Chymotrypsin
B06AA07 Trypsin
B06AA10 Desoxyribonuclease
B06AA11 Bromelain (בוטל, קוד חדש D03BA03)
B06AA55 Streptokinase, combinations
B06AB Other hematological products
B06AB01 Hematin
B06AC Drugs used in hereditary angioedema
B06AC01 C1-inhibitor, plasma derived
B06AC02 Icatibant
B06AC03 Ecallantide
B06AC04 Conestat alfa
‏C Cardiovascular system
C01 Cardiac therapy
C01A Cardiac glycosides
C01AA Digitalis glycosides
C01AA01 Acetyldigitoxin
C01AA02 Acetyldigoxin
C01AA03 Digitalis leaves
C01AA04 Digitoxin
C01AA05 Digoxin
C01AA06 Lanatoside C
C01AA07 Deslanoside
C01AA08 Metildigoxin
C01AA09 Gitoformate
C01AA52 Acetyldigoxin, combinations
C01AB Scilla glycosides
C01AB01 Proscillaridin
C01AB51 Proscillaridin, combinations
C01AC Strophantus glycosides
C01AC01 G-strophanthin
C01AC03 Cymarin
C01AX Other cardiac glycosides
C01AX02 Peruvoside
C01B Antiarrhythmics, class I and III
C01BA Antiarrhythmics, class Ia
C01BA01 Quinidine
C01BA02 Procainamide
C01BA03 Disopyramide
C01BA04 Sparteine
C01BA05 Ajmaline
C01BA08 Prajmaline
C01BA12 Lorajmine
C01BA51 Quinidine, combinations excluding psycholeptics
C01BA71 Quinidine, combinations with psycholeptics
C01BB Antiarrhythmics, class Ib
C01BB01 Lidocaine
C01BB02 Mexiletine
C01BB03 Tocainide
C01BB04 Aprindine
C01BC Antiarrhythmics, class Ic
C01BC03 Propafenone
C01BC04 Flecainide
C01BC07 Lorcainide
C01BC08 Encainide
C01BC09 Ethacizine
C01BD Antiarrhythmics, class III
C01BD01 Amiodarone
C01BD02 Bretylium tosilate
C01BD03 Bunaftine
C01BD04 Dofetilide
C01BD05 Ibutilide
C01BD06 Tedisamil
C01BD07 Dronedarone
C01BG Other antiarrhythmics, class I and III
C01BG01 Moracizine
C01BG07 Cibenzoline
C01BG11 Vernakalant
C01C Cardiac stimulants excluding cardiac glycosides
C01CA Adrenergic and dopaminergic agents
C01CA01 Etilefrine
C01CA02 Isoprenaline
C01CA03 Norepinephrine
C01CA04 Dopamine
C01CA05 Norfenefrine
C01CA06 Phenylephrine
C01CA07 Dobutamine
C01CA08 Oxedrine
C01CA09 Metaraminol
C01CA10 Methoxamine
C01CA11 Mephentermine
C01CA12 Dimetofrine
C01CA13 Prenalterol
C01CA14 Dopexamine
C01CA15 Gepefrine
C01CA16 Ibopamine
C01CA17 Midodrine
C01CA18 Octopamine
C01CA19 Fenoldopam
C01CA21 Cafedrine
C01CA22 Arbutamine
C01CA23 Theodrenaline
C01CA24 Epinephrine
C01CA25 Amezinium metilsulfate
C01CA26 Ephedrine
C01CA27 droxidopa
C01CA30 Combinations
C01CA51 Etilefrine, combinations
C01CE Phosphodiesterase inhibitors
C01CE01 Amrinone
C01CE02 Milrinone
C01CE03 Enoximone
C01CE04 Bucladesine
C01CX Other cardiac stimulants
C01CX06 Angiotensinamide
C01CX07 Xamoterol
C01CX08 Levosimendan
C01D Vasodilators used in cardiac diseases
C01DA Organic nitrates
C01DA02 Glyceryl trinitrate
C01DA04 Methylpropylpropanediol dinitrate
C01DA05 Pentaerithrityl tetranitrate
C01DA07 Propatylnitrate
C01DA08 Isosorbide dinitrate
C01DA09 Trolnitrate
C01DA13 Eritrityl tetranitrate
C01DA14 Isosorbide mononitrate
C01DA20 Organic nitrates in combination
C01DA38 Tenitramine
C01DA52 Glyceryl trinitrate, combinations
C01DA54 Methylpropylpropanediol dinitrate, combinations
C01DA55 Pentaerithrityl tetranitrate, combinations
C01DA57 Propatylnitrate, combinations
C01DA58 Isosorbide dinitrate, combinations
C01DA59 Trolnitrate, combinations
C01DA63 Eritrityl tetranitrate, combinations
C01DA70 Organic nitrates in combination with psycholeptics
C01DB Quinolone vasodilators
C01DB01 Flosequinan
C01DX Other vasodilators used in cardiac diseases
C01DX01 Itramin tosilate
C01DX02 Prenylamine
C01DX03 Oxyfedrine
C01DX04 Benziodarone
C01DX05 Carbocromen
C01DX06 Hexobendine
C01DX07 Etafenone
C01DX08 Heptaminol
C01DX09 Imolamine
C01DX10 Dilazep
C01DX11 Trapidil
C01DX12 Molsidomine
C01DX13 Efloxate
C01DX14 Cinepazet
C01DX15 Cloridarol
C01DX16 Nicorandil
C01DX18 Linsidomine
C01DX19 Nesiritide
C01DX51 Itramin tosilate, combinations
C01DX52 Prenylamine, combinations
C01DX53 Oxyfedrine, combinations
C01DX54 Benziodarone, combinations
C01E Other cardiac preparations
C01EA Prostaglandins
C01EA01 Alprostadil
C01EB Other cardiac preparations
C01EB02 Camphor
C01EB03 Indometacin
C01EB04 Crataegus glycosides
C01EB05 Creatinolfosfate
C01EB06 Fosfocreatine
C01EB07 Fructose 1,6-diphosphate
C01EB09 Ubidecarenone
C01EB10 Adenosine
C01EB11 Tiracizine
C01EB12 tedisamil (בוטל, קוד חדש C01BD06)
C01EB13 Acadesine
C01EB15 Trimetazidine
C01EB16 Ibuprofen
C01EB17 Ivabradine
C01EB18 Ranolazine
C01EB19 icatibant (בוטל, קוד חדש B06AC02)
C01EB21 Regadenoson
C01EB22 meldonium
C01EB23 tiazotic acid
C01EB24 mavacamten
C01EX Other cardiac combination products
empty
C02 Antihypertensives
C02A Antiadrenergic agents, centrally acting
C02AA Rauvolfia alkaloids
C02AA01 Rescinnamine
C02AA02 Reserpine
C02AA03 Combinations of rauwolfia alkaloids
C02AA04 Rauwolfia alkaloids, whole root
C02AA05 Deserpidine
C02AA06 Methoserpidine
C02AA07 Bietaserpine
C02AA52 Reserpine, combinations
C02AA53 Combinations of rauwolfia alkoloids, combinations
C02AA57 Bietaserpine, combinations
C02AB Methyldopa
C02AB01 Methyldopa (levorotatory)
C02AB02 Methyldopa (racemic)
C02AC Imidazoline receptor agonists
C02AC01 Clonidine
C02AC02 Guanfacine
C02AC04 Tolonidine
C02AC05 Moxonidine
C02AC06 Rilmenidine
C02B Antiadrenergic agents, ganglion-blocking
C02BA Sulfonium derivatives
C02BA01 Trimetaphan
C02BB Secondary and tertiary amines
C02BB01 Mecamylamine
C02BC Bisquaternary ammonium compounds
empty
C02C Antiadrenergic agents, peripherally acting
C02CA Alpha-adrenoreceptor antagonists
C02CA01 Prazosin
C02CA02 Indoramin
C02CA03 Trimazosin
C02CA04 Doxazosin
C02CA06 Urapidil
C02CC Guanidine derivatives
C02CC01 Betanidine
C02CC02 Guanethidine
C02CC03 Guanoxan
C02CC04 Debrisoquine
C02CC05 Guanoclor
C02CC06 Guanazodine
C02CC07 Guanoxabenz
C02D Arteriolar smooth muscle, agents acting on
C02DA Thiazide derivatives
C02DA01 Diazoxide
C02DB Hydrazinophthalazine derivatives
C02DB01 Dihydralazine
C02DB02 Hydralazine
C02DB03 Endralazine
C02DB04 Cadralazine
C02DC Pyrimidine derivatives
C02DC01 Minoxidil
C02DD Nitroferricyanide derivatives
C02DD01 Nitroprusside
C02DG Guanidine derivatives
C02DG01 Pinacidil
C02K Other antihypertensives
C02KA Alkaloids, excluding rauwolfia
C02KA01 Veratrum
C02KB Tyrosine hydroxylase inhibitors
C02KB01 Metirosine
C02KC MAO inhibitors
C02KC01 Pargyline
C02KD Serotonin antagonists
C02KD01 Ketanserin
C02KX Other antihypertensives
C02KX01 Bosentan
C02KX02 Ambrisentan
C02KX03 Sitaxentan
C02KX04 macitentan
C02KX05 riociguat
C02KX52 ambrisentan and tadalafil
C02L Antihypertensives and diuretics in combination
C02LA Rauwolfia alkaloids and diuretics in combination
C02LA01 Reserpine and diuretics
C02LA02 Rescinnamine and diuretics
C02LA03 Deserpidine and diuretics
C02LA04 Methoserpidine and diuretics
C02LA07 Bietaserpine and diuretics
C02LA08 Rauwolfia alkaloids, whole root and diuretics
C02LA09 Syrosingopine and diuretics
C02LA50 Combinations of rauwolfia alkaloids and diuretics including other combinations
C02LA51 Reserpine and diuretics, combinations with other drugs
C02LA52 Rescinnamine and diuretics, combinations with other drugs
C02LA71 Reserpine and diuretics, combinations with psycholeptics
C02LB Methyldopa and diuretics in combination
C02LB01 Methyldopa (levorotatory) and diuretics
C02LC Imidazoline receptor agonists in combination with diuretics
C02LC01 Clonidine and diuretics
C02LC05 Moxonidine and diuretics
C02LC51 Clonidine and diuretics, combinations with other drugs
C02LE Alpha-adrenoreceptor antagonists and diuretics
C02LE01 Prazosin and diuretics
C02LF Guanidine derivatives and diuretics
C02LF01 Guanethidine and diuretics
C02LG Hydrazinophthalazine derivatives and diuretics
C02LG01 Dihydralazine and diuretics
C02LG02 Hydralazine and diuretics
C02LG03 Picodralazine and diuretics
C02LG51 Dihydralazine and diuretics, combinations with other drugs
C02LG73 Picodralazine and diuretics, combinations with psycholeptics
C02LK Alkaloids, excluding rauwolfia, in combination with diuretics
C02LK01 Veratrum and diuretics
C02LL MAO inhibitors and diuretics
C02LL01 Pargyline and diuretics
C02LN Serotonin antagonists and diuretics
empty
C02LX Other antihypertensives and diuretics
C02LX01 Pinacidil and diuretics
C02N Combinations of antihypertensives in ATC-group C02
empty
C03 Diuretics
C03A Low-ceiling diuretics, thiazides
C03AA Thiazides, plain
C03AA01 Bendroflumethiazide
C03AA02 Hydroflumethiazide
C03AA03 Hydrochlorothiazide
C03AA04 Chlorothiazide
C03AA05 Polythiazide
C03AA06 Trichlormethiazide
C03AA07 Cyclopenthiazide
C03AA08 Methyclothiazide
C03AA09 Cyclothiazide
C03AA13 Mebutizide
C03AB Thiazides and potassium in combination
C03AB01 Bendroflumethiazide and potassium
C03AB02 Hydroflumethiazide and potassium
C03AB03 Hydrochlorothiazide and potassium
C03AB04 Chlorothiazide and potassium
C03AB05 Polythiazide and potassium
C03AB06 Trichlormethiazide and potassium
C03AB07 Cyclopenthiazide and potassium
C03AB08 Methyclothiazide and potassium
C03AB09 Cyclothiazide and potassium
C03AH Thiazides, combinations with psycholeptics and/or analgesics
C03AH01 Chlorothiazide, combinations
C03AH02 Hydroflumethiazide, combinations
C03AX Thiazides, combinations with other drugs
C03AX01 Hydrochlorothiazide, combinations
C03B Low-ceiling diuretics, excluding thiazides
C03BA Sulfonamides, plain
C03BA02 Quinethazone
C03BA03 Clopamide
C03BA04 Chlortalidone
C03BA05 Mefruside
C03BA07 Clofenamide
C03BA08 Metolazone
C03BA09 Meticrane
C03BA10 Xipamide
C03BA11 Indapamide
C03BA12 Clorexolone
C03BA13 Fenquizone
C03BA82 Clorexolone, combinations with psycholeptics
C03BB Sulfonamides and potassium in combination
C03BB02 Quinethazone and potassium
C03BB03 Clopamide and potassium
C03BB04 Chlortalidone and potassium
C03BB05 Mefruside and potassium
C03BB07 Clofenamide and potassium
C03BC Mercurial diuretics
C03BC01 Mersalyl
C03BD Xanthine derivatives
C03BD01 Theobromine
C03BK Sulfonamides, combinations with other drugs
empty
C03BX Other low-ceiling diuretics
C03BX03 Cicletanine
C03C High-ceiling diuretics
C03CA Sulfonamides, plain
C03CA01 Furosemide
C03CA02 Bumetanide
C03CA03 Piretanide
C03CA04 Torasemide
C03CB Sulfonamides and potassium in combination
C03CB01 Furosemide and potassium
C03CB02 Bumetanide and potassium
C03CC Aryloxyacetic acid derivatives
C03CC01 Etacrynic acid
C03CC02 Tienilic acid
C03CD Pyrazolone derivatives
C03CD01 Muzolimine
C03CX Other high-ceiling diuretics
C03CX01 Etozolin
C03D Potassium-sparing agents
C03DA Aldosterone antagonists
C03DA01 Spironolactone
C03DA02 Potassium canrenoate
C03DA03 Canrenone
C03DA04 Eplerenone
C03DA05 finerenone
C03DB Other potassium-sparing agents
C03DB01 Amiloride
C03DB02 Triamterene
C03E Diuretics and potassium-sparing agents in combination
C03EA Low-ceiling diuretics and potassium-sparing agents
C03EA01 Hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents
C03EA02 Trichlormethiazide and potassium-sparing agents
C03EA03 Epitizide and potassium-sparing agents
C03EA04 Altizide and potassium-sparing agents
C03EA05 Mebutizide and potassium-sparing agents
C03EA06 Chlortalidone and potassium-sparing agents
C03EA07 Cyclopenthiazide and potassium-sparing agents
C03EA12 Metolazone and potassium-sparing agents
C03EA13 Bendroflumethiazide and potassium-sparing agents
C03EA14 Butizide and potassium-sparing agents
C03EB High-ceiling diuretics and potassium-sparing agents
C03EB01 Furosemide and potassium-sparing agents
C03EB02 Bumetanide and potassium-sparing agents
C03X Other diuretics
C03XA Vasopressin antagonists
C03XA01 Tolvaptan
C03XA02 Conivaptan
C04 Peripheral vasodilators
C04A Peripheral vasodilators
C04AA 2-amino-1-phenylethanol derivatives
C04AA01 Isoxsuprine
C04AA02 Buphenine
C04AA31 Bamethan
C04AB Imidazoline derivatives
C04AB01 Phentolamine
C04AB02 Tolazoline
C04AC Nicotinic acid and derivatives
C04AC01 Nicotinic acid
C04AC02 Nicotinyl alcohol (pyridylcarbinol)
C04AC03 Inositol nicotinate
C04AC07 Ciclonicate
C04AD Purine derivatives
C04AD01 Pentifylline
C04AD02 Xantinol nicotinate
C04AD03 Pentoxifylline
C04AD04 Etofylline nicotinate
C04AE Ergot alkaloids
C04AE01 Ergoloid mesylates
C04AE02 Nicergoline
C04AE04 Dihydroergocristine
C04AE51 Ergoloid mesylates, combinations
C04AE54 Dihydroergocristine, combinations
C04AF Enzymes
C04AF01 Kallidinogenase
C04AX Other peripheral vasodilators
C04AX01 Cyclandelate
C04AX02 Phenoxybenzamine
C04AX07 Vincamine
C04AX10 Moxisylyte
C04AX11 Bencyclane
C04AX13 piribedil (בוטל, קוד חדש N04BC08)
C04AX17 Vinburnine
C04AX19 Sulcotidil
C04AX20 Buflomedil
C04AX21 Naftidrofuryl
C04AX23 Butalamine
C04AX24 Visnadine
C04AX26 Cetiedil
C04AX27 Cinepazide
C04AX28 Ifenprodil
C04AX30 Azapetine
C04AX32 Fasudil
C05 Vasoprotectives
C05A Agents for treatment of hemorrhoids and anal fissures for topical use
C05AA Corticosteroids
C05AA01 Hydrocortisone
C05AA04 Prednisolone
C05AA05 Betamethasone
C05AA06 Fluorometholone
C05AA08 Fluocortolone
C05AA09 Dexamethasone
C05AA10 Fluocinolone acetonide
C05AA11 Fluocinonide
C05AA12 Triamcinolone
C05AB Antibiotics
empty
C05AD Local anesthetics
C05AD01 Lidocaine
C05AD02 Tetracaine
C05AD03 Benzocaine
C05AD04 Cinchocaine
C05AD05 Procaine
C05AD06 Oxetacaine
C05AD07 Pramocaine
C05AE Muscle relaxants
C05AE01 Glyceryl trinitrate
C05AE02 Isosorbide dinitrate
C05AX Other agents for treatment of hemorrhoids and anal fissures for topical use
C05AX01 Aluminium preparations
C05AX02 Bismuth preparations, combinations
C05AX03 Other preparations, combinations
C05AX04 Zinc preparations
C05AX05 Tribenoside
C05B Antivaricose therapy
C05BA Heparins or heparinoids for topical use
C05BA01 Organo-heparinoid
C05BA02 Sodium apolate
C05BA03 Heparin
C05BA04 Pentosan polysulfate sodium
C05BA51 Heparinoid, combinations
C05BA53 Heparin, combinations
C05BB Sclerosing agents for local injection
C05BB01 Monoethanolamine oleate
C05BB02 Polidocanol
C05BB03 Invert sugar
C05BB04 Sodium tetradecyl sulfate
C05BB05 Phenol
C05BB56 Glucose, combinations
C05BX Other sclerosing agents
C05BX01 Calcium dobesilate
C05BX51 Calcium dobesilate, combinations
C05C Capillary stabilising agents
C05CA Bioflavonoids
C05CA01 Rutoside
C05CA02 Monoxerutin
C05CA03 Diosmin
C05CA04 Troxerutin
C05CA05 Hidrosmin
C05CA51 Rutoside, combinations
C05CA53 Diosmin, combinations
C05CA54 Troxerutin, combinations
C05CX Other capillary stabilising agents
C05CX01 Tribenoside
C05CX02 Naftazone
C05CX03 Hippocastani semen
C07 Beta blocking agents
C07A Beta blocking agents
C07AA Beta blocking agents, non-selective
C07AA01 Alprenolol
C07AA02 Oxprenolol
C07AA03 Pindolol
C07AA05 Propranolol
C07AA06 Timolol
C07AA07 Sotalol
C07AA12 Nadolol
C07AA14 Mepindolol
C07AA15 Carteolol
C07AA16 Tertatolol
C07AA17 Bopindolol
C07AA19 Bupranolol
C07AA23 Penbutolol
C07AA27 Cloranolol
C07AA57 Sotalol, combinations (בוטל, קוד חדש C07FX02)
C07AB Beta blocking agents, selective
C07AB01 Practolol
C07AB02 Metoprolol
C07AB03 Atenolol
C07AB04 Acebutolol
C07AB05 Betaxolol
C07AB06 Bevantolol
C07AB07 Bisoprolol
C07AB08 Celiprolol
C07AB09 Esmolol
C07AB10 Epanolol
C07AB11 S-atenolol
C07AB12 Nebivolol
C07AB13 Talinolol
C07AB52 Metoprolol, combinations (בוטל, קוד חדש C07FX03)
C07AB57 Bisoprolol, combinations (בוטל, קוד חדש C07FX04)
C07AG Alpha and beta blocking agents
C07AG01 Labetalol
C07AG02 Carvedilol
C07B Beta blocking agents and thiazides
C07BA Beta blocking agents, non-selective, and thiazides
C07BA02 Oxprenolol and thiazides
C07BA05 Propranolol and thiazides
C07BA06 Timolol and thiazides
C07BA07 Sotalol and thiazides
C07BA12 Nadolol and thiazides
C07BA68 Metipranolol and thiazides, combinations
C07BB Beta blocking agents, selective, and thiazides
C07BB02 Metoprolol and thiazides
C07BB03 Atenolol and thiazides
C07BB04 Acebutolol and thiazides
C07BB06 Bevantolol and thiazides
C07BB07 Bisoprolol and thiazides
C07BB12 Nebivolol and thiazides
C07BB52 Metoprolol and thiazides, combinations
C07BG Alpha and beta blocking agents and thiazides
C07BG01 Labetalol and thiazides
C07C Beta blocking agents and other diuretics
C07CA Beta blocking agents, non-selective, and other diuretics
C07CA02 Oxprenolol and other diuretics
C07CA03 Pindolol and other diuretics
C07CA17 Bopindolol and other diuretics
C07CA23 Penbutolol and other diuretics
C07CB Beta blocking agents, selective, and other diuretics
C07CB02 Metoprolol and other diuretics
C07CB03 Atenolol and other diuretics
C07CB53 Atenolol and other diuretics, combinations
C07CG Alpha and beta blocking agents and other diuretics
C07CG01 Labetalol and other diuretics
C07D Beta blocking agents, thiazides and other diuretics
C07DA Beta blocking agents, non-selective, thiazides and other diuretics
C07DA06 Timolol, thiazides and other diuretics
C07DB Beta blocking agents, selective, thiazides and other diuretics
C07DB01 Atenolol, thiazides and other diuretics
C07E Beta blocking agents and vasodilators
C07EA Beta blocking agents, non-selective, and vasodilators
empty
C07EB Beta blocking agents, selective, and vasodilators
empty
C07F Beta blocking agents and other antihypertensives
C07FA Beta blocking agents, non-selective, and other antihypertensives
C07FA05 Propranolol and other antihypertensives (בוטל, קוד חדש C07FX01)
C07FB Beta blocking agents and calcium channel blockers
C07FB02 metoprolol and felodipine (בוטל, קוד חדש C07FB13)
C07FB03 atenolol and nifedipine
C07FB07 bisoprolol and amlodipine
C07FB12 nebivolol and amlodipine
C07FB13 metoprolol and amlodipine
C07FX Beta blocking agents, other combinations
C07FX01 propranolol and other combinations
C07FX02 sotalol and acetylsalicylic acid
C07FX03 metoprolol and acetylsalicylic acid
C07FX04 bisoprolol and acetylsalicylic acid
C07FX05 metoprolol and ivabradine
C07FX06 carvedilol and ivabradine
C08 Calcium channel blockers
C08C Selective calcium channel blockers with mainly vascular effects
C08CA Dihydropyridine derivatives
C08CA01 Amlodipine
C08CA02 Felodipine
C08CA03 Isradipine
C08CA04 Nicardipine
C08CA05 Nifedipine
C08CA06 Nimodipine
C08CA07 Nisoldipine
C08CA08 Nitrendipine
C08CA09 Lacidipine
C08CA10 Nilvadipine
C08CA11 Manidipine
C08CA12 Barnidipine
C08CA13 Lercanidipine
C08CA14 Cilnidipine
C08CA15 Benidipine
C08CA16 Clevidipine
C08CA55 Nifedipine, combinations
C08CX Other selective calcium channel blockers with mainly vascular effects
C08CX01 Mibefradil
C08D Selective calcium channel blockers with direct cardiac effects
C08DA Phenylalkylamine derivatives
C08DA01 Verapamil
C08DA02 Gallopamil
C08DA51 Verapamil, combinations
C08DB Benzothiazepine derivatives
C08DB01 Diltiazem
C08E Non-selective calcium channel blockers
C08EA Phenylalkylamine derivatives
C08EA01 Fendiline
C08EA02 Bepridil
C08EX Other non-selective calcium channel blockers
C08EX01 Lidoflazine
C08EX02 Perhexiline
C08G Calcium channel blockers and diuretics
C08GA Calcium channel blockers and diuretics
C08GA01 Nifedipine and diuretics
C09 Agents acting on the renin-angiotensin system
C09A ACE inhibitors, plain
C09AA ACE inhibitors, plain
C09AA01 Captopril
C09AA02 Enalapril
C09AA03 Lisinopril
C09AA04 Perindopril
C09AA05 Ramipril
C09AA06 Quinaprl
C09AA07 Benazepril
C09AA08 Cilazapril
C09AA09 Fosinopril
C09AA10 Trandolapril
C09AA11 Spirapril
C09AA12 Delapril
C09AA13 Moexipril
C09AA14 Temocapril
C09AA15 Zofenopril
C09AA16 Imidapril
C09B ACE inhibitors, combinations
C09BA ACE inhibitors and diuretics
C09BA01 Captopril and diuretics
C09BA02 Enalapril and diuretics
C09BA03 Lisinopril and diuretics
C09BA04 Perindopril and diuretics
C09BA05 Ramipril and diuretics
C09BA06 Quinapril and diuretics
C09BA07 Benazepril and diuretics
C09BA08 Cilazapril and diuretics
C09BA09 Fosinopril and diuretics
C09BA12 Delapril and diuretics
C09BA13 Moexipril and diuretics
C09BA15 Zofenopril and diuretics
C09BB ACE inhibitors and calcium channel blockers
C09BB02 Enalapril and lercanidipine
C09BB03 Lisinopril and amlodipine
C09BB04 Perindopril and amlodipine
C09BB05 Ramipril and felodipine
C09BB06 Enalapril and nitrendipine
C09BB07 Ramipril and amlodipine
C09BB10 Trandolapril and verapamil
C09BB12 Delapril and manidipine
C09C Angiotensin II antagonists, plain
C09CA Angiotensin II antagonists, plain
C09CA01 Losartan
C09CA02 Eprosartan
C09CA03 Valsartan
C09CA04 Irbesartan
C09CA05 Tasosartan
C09CA06 Candesartan
C09CA07 Telmisartan
C09CA08 Olmesartan medoxomil
C09CA09 Azilsartan medoxomil
C09D Angiotensin II antagonists, combinations
C09DA Angiotensin II antagonists and diuretics
C09DA01 Losartan and diuretics
C09DA02 Eprosartan and diuretics
C09DA03 Valsartan and diuretics
C09DA04 Irbesartan and diuretics
C09DA06 Candesartan and diuretics
C09DA07 Telmisartan and diuretics
C09DA08 Olmesartan medoxomil and diuretics
C09DB Angiotensin II antagonists and calcium channel blockers
C09DB01 Valsartan and amlodipine
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine
C09DB04 Telmisartan and amlodipine
C09DB05 Irbesartan and amlodipine
C09DB06 Losartan and amlodipine
C09DX Angiotensin II antagonists, other combinations
C09X Other agents acting on the renin-angiotensin system
C09DX01 Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide
C09DX02 Valsartan and aliskiren
C09DX03 Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide
C09XA Renin-inhibitors
C09XA01 Remikiren
C09XA02 Aliskiren
C09XA52 Aliskiren and hydrochlorothiazide
C09XA53 Aliskiren and amlodipine
C09XA54 Aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide
C10 Lipid modifying agents
C10A Lipid modifying agents, plain
C10AA HMG CoA reductase inhibitors
C10AA01 Simvastatin
C10AA02 Lovastatin
C10AA03 Pravastatin
C10AA04 Fluvastatin
C10AA05 Atorvastatin
C10AA06 Cerivastatin
C10AA07 Rosuvastatin
C10AA08 Pitavastatin
C10AA51 simvastatin, combinations (בוטל, קוד חדש C10BX01)
C10AA52 lovastatin, combinations (בוטל, קוד חדש C10BA01)
C10AA53 pravastatin, combinations (בוטל, קוד חדש C10BX02)
C10AA55 atorvastatin, combinations (בוטל, קוד חדש C10BX03)
C10AB Fibrates
C10AB01 Clofibrate
C10AB02 Bezafibrate
C10AB03 Aluminium clofibrate
C10AB04 Gemfibrozil
C10AB05 Fenofibrate
C10AB06 Simfibrate
C10AB07 Ronifibrate
C10AB08 Ciprofibrate
C10AB09 Etofibrate
C10AB10 Clofibride
C10AB11 Choline fenofibrate
C10AC Bile acid sequestrants
C10AC01 Colestyramine
C10AC02 Colestipol
C10AC03 Colextran
C10AC04 Colesevelam
C10AD Nicotinic acid and derivatives
C10AD01 Niceritrol
C10AD02 Nicotinic acid
C10AD03 Nicofuranose
C10AD04 Aluminium nicotinate
C10AD05 Nicotinyl alcohol (pyridylcarbinol)
C10AD06 Acipimox
C10AD52 Nicotinic acid, combinations
C10AX Other lipid modifying agents
C10AX01 Dextrothyroxine
C10AX02 Probucol
C10AX03 Tiadenol
C10AX04 benfluorex (בוטל, קוד חדש A10BX06)
C10AX05 Meglutol
C10AX06 Omega-3-triglycerides
C10AX07 Magnesium pyridoxal 5-phosphate glutamate
C10AX08 Policosanol
C10AX09 Ezetimibe
C10AX10 Alipogene tiparvovec
C10AX11 Mipomersen
C10AX12 Lomitapide
C10AX13 evolocumab
C10AX14 alirocumab
C10AX15 bempedoic acid
C10AX16 inclisiran
C10AX17 evinacumab
C10AX18 volanesorsen
C10B Lipid modifying agents, combinations
C10BA Combinations of various lipid modifying agents
C10BA01 Lovastatin and nicotinic acid
C10BA02 Simvastatin and ezetimibe
C10BA03 Pravastatin and fenofibrate
C10BA04 Simvastatin and fenofibrate
C10BA05 Atorvastatin and ezetimibe
C10BA06 rosuvastatin and ezetimibe
C10BA07 rosuvastatin and omega-3 fatty acids
C10BA08 atorvastatin and omega-3 fatty acids
C10BA09 rosuvastatin and fenofibrate
C10BA10 bempedoic acid and ezetimibe
C10BA11 pravastatin and ezetimibe
C10BA12 pravastatin, ezetimibe and fenofibrate
C10BX HMG CoA reductase inhibitors, other combinations
C10BX01 Simvastatin and acetylsalicylic acid
C10BX02 Pravastatin and acetylsalicylic acid
C10BX03 Atorvastatin and amlodipine
C10BX04 Simvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril
‏D Dermatologicals
D01 Antifungals for dermatological use
D01A Antifungals for topical use
D01AA Antibiotics
D01AA01 Nystatin
D01AA02 Natamycin
D01AA03 Hachimycin
D01AA04 Pecilocin
D01AA06 Mepartricin
D01AA07 Pyrrolnitrin
D01AA08 Griseofulvin
D01AA20 Combinations
D01AC Imidazole and triazole derivatives
D01AC01 Clotrimazole
D01AC02 Miconazole
D01AC03 Econazole
D01AC04 Clomidazole
D01AC05 Isoconazole
D01AC06 Tiabendazole
D01AC07 Tioconazole
D01AC08 Ketoconazole
D01AC09 Sulconazole
D01AC10 Bifonazole
D01AC11 Oxiconazole
D01AC12 Fenticonazole
D01AC13 Omoconazole
D01AC14 Sertaconazole
D01AC15 Fluconazole
D01AC16 Flutrimazole
D01AC17 Eberconazole
D01AC20 Combinations
D01AC52 Miconazole, combinations
D01AC60 Bifonazole, combinations
D01AE Other antifungals for topical use
D01AE01 Bromochlorosalicylanilide
D01AE02 Methylrosaniline
D01AE03 Tribromometacresol
D01AE04 Undecylenic acid
D01AE05 Polynoxylin
D01AE06 2-(4-chlorphenoxy)-ethanol
D01AE07 Chlorphenesin
D01AE08 Ticlatone
D01AE09 Sulbentine
D01AE10 Ethyl hydroxybenzoate
D01AE11 Haloprogin
D01AE12 Salicylic acid
D01AE13 Selenium sulfide
D01AE14 Ciclopirox
D01AE15 Terbinafine
D01AE16 Amorolfine
D01AE17 Dimazole
D01AE18 Tolnaftate
D01AE19 Tolciclate
D01AE20 Combinations
D01AE21 Flucytosine
D01AE22 Naftifine
D01AE23 Butenafine
D01AE54 Undecylenic acid, combinations
D01B Antifungals for systemic use
D01BA Antifungals for systemic use
D01BA01 Griseofulvin
D01BA02 Terbinafine
D02 Emollients and protectives
D02A Emollients and protectives
D02AA Silicone products
empty
D02AB Zinc products
empty
D02AC Soft paraffin and fat products
empty
D02AD Liquid plasters
empty
D02AE Carbamide products
D02AE01 Carbamide
D02AE51 Carbamide, combinations
D02AF Salicylic acid preparations
empty
D02AX Other emollients and protectives
empty
D02B Protectives against UV-radiation
D02BA Protectives against UV-radiation for topical use
D02BA01 Aminobenzoic acid
D02BA02 Octinoxate
D02BB Protectives against UV-radiation for systemic use
D02BB01 Betacarotene
D03 Preparations for treatment of wounds and ulcers
D03A Cicatrizants
D03AA Cod-liver oil ointments
empty
D03AX Other cicatrizants
D03AX01 Cadexomer iodine
D03AX02 Dextranomer
D03AX03 Dexpanthenol
D03AX04 Calcium pantothenate
D03AX05 Hyaluronic acid
D03AX06 Becaplermin
D03AX07 glyceryl trinitrate (בוטל, קוד חדש C05AE01)
D03AX08 isosorbide dinitrate (בוטל, קוד חדש C05AE02)
D03AX09 Crilanomer
D03AX10 Enoxolone
D03AX11 Sodium chlorite (tetrachlorodecaoxide)
D03AX12 trolamine
D03AX13 Betulae cortex
D03AX14 Centella asiatica herba
D03AX15 trafermin
D03B Enzymes
D03BA Proteolytic enzymes
D03BA01 Trypsin
D03BA02 Clostridiopeptidase
D03BA03 bromelains
D03BA52 Clostridiopeptidase, combinations
D04 Antipruritics, including antihistamines, anesthetics, etc
D04A Antipruritics, including antihistamines, anesthetics, etc.
D04AA Antihistamines for topical use
D04AA01 Thonzylamine
D04AA02 Mepyramine
D04AA03 Thenalidine
D04AA04 Tripelennamine
D04AA09 Chloropyramine
D04AA10 Promethazine
D04AA12 Tolpropamine
D04AA13 Dimetindene
D04AA14 Clemastine
D04AA15 Bamipine
D04AA22 Isothipendyl
D04AA32 Diphenhydramine
D04AA33 Diphenhydramine methylbromide
D04AA34 Chlorphenoxamine
D04AB Anesthetics for topical use
D04AB01 Lidocaine
D04AB02 Cinchocaine
D04AB03 Oxybuprocaine
D04AB04 Benzocaine
D04AB05 Quinisocaine
D04AB06 Tetracaine
D04AB07 Pramocaine
D04AX Other antipruritics
empty
D05 Antipsoriatics
D05A Antipsoriatics for topical use
D05AA Tars
empty
D05AC Antracen derivatives
D05AC01 Dithranol
D05AC51 Dithranol, combinations
D05AD Psoralens for topical use
D05AD01 Trioxysalen
D05AD02 Methoxsalen
D05AX Other antipsoriatics for topical use
D05AX01 Fumaric acid
D05AX02 Calcipotriol
D05AX03 Calcitriol
D05AX04 Tacalcitol
D05AX05 Tazarotene
D05AX52 Calcipotriol, combinations
D05B Antipsoriatics for systemic use
D05BA Psoralens for systemic use
D05BA01 Trioxysalen
D05BA02 Methoxsalen
D05BA03 Bergapten
D05BB Retinoids for treatment of psoriasis
D05BB01 Etretinate
D05BB02 Acitretin
D05BX Other antipsoriatics for systemic use
D05BX51 Fumaric acid derivatives, combinations
D06 Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
D06A Antibiotics for topical use
D06AA Tetracycline and derivatives
D06AA01 Demeclocycline
D06AA02 Chlortetracycline
D06AA03 Oxytetracycline
D06AA04 Tetracycline
D06AX Other antibiotics for topical use
D06AX01 Fusidic acid
D06AX02 Chloramphenicol
D06AX04 Neomycin
D06AX05 Bacitracin
D06AX07 Gentamicin
D06AX08 Tyrothricin
D06AX09 Mupirocin
D06AX10 Virginiamycin
D06AX11 Rifaximin
D06AX12 Amikacin
D06AX13 Retapamulin
D06B Chemotherapeutics for topical use
D06BA Sulfonamides
D06BA01 Silver sulfadiazine
D06BA02 Sulfathiazole
D06BA03 Mafenide
D06BA04 Sulfamethizole
D06BA05 Sulfanilamide
D06BA06 Sulfamerazine
D06BB Antivirals
D06BB01 Idoxuridine
D06BB02 Tromantadine
D06BB03 Aciclovir
D06BB04 Podophyllotoxin
D06BB05 Inosine
D06BB06 Penciclovir
D06BB07 Lysozyme
D06BB08 Ibacitabine
D06BB09 Edoxudine
D06BB10 Imiquimod
D06BB11 Docosanol
D06BB12 Sinecatechins
D06BB53 Aciclovir, combinations
D06BX Other chemotherapeutics
D06BX01 Metronidazole
D06BX02 Ingenol mebutate
D06BX03 tirbanibulin
D06C Antibiotics and chemotherapeutics, combinations
empty
D07 Corticosteroids, dermatological preparations
D07A Corticosteroids, plain
D07AA Corticosteroids, weak (group I)
D07AA01 Methylprednisolone
D07AA02 Hydrocortisone
D07AA03 Prednisolone
D07AB Corticosteroids, moderately potent (group II)
D07AB01 Clobetasone
D07AB02 Hydrocortisone butyrate
D07AB03 Flumetasone
D07AB04 Fluocortin
D07AB05 Fluperolone
D07AB06 Fluorometholone
D07AB07 Fluprednidene
D07AB08 Desonide
D07AB09 Triamcinolone
D07AB10 Alclometasone
D07AB11 Hydrocortisone buteprate
D07AB19 Dexamethasone
D07AB21 Clocortolone
D07AB30 Combinations of corticosteroids
D07AC Corticosteroids, potent (group III)
D07AC01 Betamethasone
D07AC02 Fluclorolone
D07AC03 Desoximetasone
D07AC04 Fluocinolone acetonide
D07AC05 Fluocortolone
D07AC06 Diflucortolone
D07AC07 Fludroxycortide
D07AC08 Fluocinonide
D07AC09 Budesonide
D07AC10 Diflorasone
D07AC11 Amcinonide
D07AC12 Halometasone
D07AC13 Mometasone
D07AC14 Methylprednisolone aceponate
D07AC15 Beclometasone
D07AC16 Hydrocortisone aceponate
D07AC17 Fluticasone
D07AC18 Prednicarbate
D07AC19 Difluprednate
D07AC21 Ulobetasol
D07AD Corticosteroids, very potent (group IV)
D07AD01 Clobetasol
D07AD02 Halcinonide
D07B Corticosteroids, combinations with antiseptics
D07BA Corticosteroids, weak, combinations with antiseptics
D07BA01 Prednisolone and antiseptics
D07BA04 Hydrocortisone and antiseptics
D07BB Corticosteroids, moderately potent, combinations with antiseptics
D07BB01 Flumetasone and antiseptics
D07BB02 Desonide and antiseptics
D07BB03 Triamcinolone and antiseptics
D07BB04 Hydrocortisone butyrate and antiseptics
D07BC Corticosteroids, potent, combinations with antiseptics
D07BC01 Betamethasone and antiseptics
D07BC02 Fluocinolone acetonide and antiseptics
D07BC03 Fluocortolone and antiseptics
D07BC04 Diflucortolone and antiseptics
D07BD Corticosteroids, very potent, combinations with antiseptics
empty
D07C Corticosteroids, combinations with antibiotics
D07CA Corticosteroids, weak, combinations with antibiotics
D07CA01 Hydrocortisone and antibiotics
D07CA02 Methylprednisolone and antibiotics
D07CA03 Prednisolone and antibiotics
D07CB Corticosteroids, moderately potent, combinations with antibiotics
D07CB01 Triamcinolone and antibiotics
D07CB02 Fluprednidene and antibiotics
D07CB03 Fluorometholone and antibiotics
D07CB04 Dexamethasone and antibiotics
D07CB05 Flumetasone and antibiotics
D07CC Corticosteroids, potent, combinations with antibiotics
D07CC01 Betamethasone and antibiotics
D07CC02 Fluocinolone acetonide and antibiotics
D07CC03 Fludroxycortide and antibiotics
D07CC04 Beclometasone and antibiotics
D07CC05 Fluocinonide and antibiotics
D07CC06 Fluocortolone and antibiotics
D07CD Corticosteroids, very potent, combinations with antibiotics
D07CD01 Clobetasol and antibiotics
D07X Corticosteroids, other combinations
D07XA Corticosteroids, weak, other combinations
D07XA01 Hydrocortisone
D07XA02 Prednisolone
D07XB Corticosteroids, moderately potent, other combinations
D07XB01 Flumetasone
D07XB02 Triamcinolone
D07XB03 Fluprednidene
D07XB04 Fluorometholone
D07XB05 Dexamethasone
D07XB30 Combinations of corticosteroids
D07XC Corticosteroids, potent, other combinations
D07XC01 Betamethasone
D07XC02 Desoximetasone
D07XC03 Mometasone
D07XC04 Diflucortolone
D07XD Corticosteroids, very potent, other combinations
empty
D08 Antiseptics and disinfectants
D08A Antiseptics and disinfectants
D08AA Acridine derivatives
D08AA01 Ethacridine lactate
D08AA02 Aminoacridine
D08AA03 Euflavine
D08AB Aluminium agents
empty
D08AC Biguanides and amidines
D08AC01 Dibrompropamidine
D08AC02 Chlorhexidine
D08AC03 Propamidine
D08AC04 Hexamidine
D08AC05 Polihexanide
D08AC52 Chlorhexidine, combinations
D08AD Boric acid products
empty
D08AE Phenol and derivatives
D08AE01 Hexachlorophene
D08AE02 Policresulen
D08AE03 Phenol
D08AE04 Triclosan
D08AE05 Chloroxylenol
D08AE06 Biphenylol
D08AF Nitrofuran derivatives
D08AF01 Nitrofural
D08AG Iodine products
D08AG01 Iodine/octylphenoxypolyglycolether
D08AG02 Povidone-iodine
D08AG03 Iodine
D08AG04 Diiodohydroxypropane
D08AH Quinoline derivatives
D08AH01 Dequalinium
D08AH02 Chlorquinaldol
D08AH03 Oxyquinoline
D08AH30 Clioquinol
D08AJ Quaternary ammonium compounds
D08AJ01 Benzalkonium
D08AJ02 Cetrimonium
D08AJ03 Cetylpyridinium
D08AJ04 Cetrimide
D08AJ05 Benzoxonium chloride
D08AJ06 Didecyldimethylammonium chloride
D08AJ08 Benzethonium chloride
D08AJ57 Octenidine, combinations
D08AJ58 Benzethonium chloride, combinations
D08AJ59 Dodeclonium bromide, combinations
D08AK Mercurial products
D08AK01 Mercuric amidochloride
D08AK02 Phenylmercuric borate
D08AK03 Mercuric chloride
D08AK04 Mercurochrome
D08AK05 Mercury, metallic
D08AK06 Thiomersal
D08AK30 Mercuric iodide
D08AL Silver compounds
D08AL01 Silver nitrate
D08AL30 Silver
D08AX Other antiseptics and disinfectants
D08AX01 Hydrogen peroxide
D08AX02 Eosin
D08AX03 Propanol
D08AX04 Tosylchloramide sodium
D08AX05 Isopropanol
D08AX06 Potassium permanganate
D08AX07 Sodium hypochlorite
D08AX08 Ethanol
D08AX53 Propanol, combinations
D09 Medicated dressings
D09A Medicated dressings
D09AA Medicated dressings with antiinfectives
D09AA01 Framycetin
D09AA02 Fusidic acid
D09AA03 Nitrofural
D09AA04 Phenylmercuric nitrate
D09AA05 Benzododecinium
D09AA06 Triclosan
D09AA07 Cetylpyridinium
D09AA08 Aluminium chlorohydrate
D09AA09 Povidone-iodine
D09AA10 Clioquinol
D09AA11 Benzalkonium
D09AA12 Chlorhexidine
D09AA13 Iodoform
D09AB Zinc bandages
D09AB01 Zinc bandage without supplements
D09AB02 Zinc bandage with supplements
D09AX Soft paraffin dressings
empty
D10 Anti-acne preparations
D10A Anti-acne preparations for topical use
D10AA Corticosteroids, combinations for treatment of acne
D10AA01 Fluorometholone
D10AA02 Methylprednisolone
D10AA03 Dexamethasone
D10AB Preparations containing sulfur
D10AB01 Bithionol
D10AB02 Sulfur
D10AB03 Tioxolone
D10AB05 Mesulfen
D10AD Retinoids for topical use in acne
D10AD01 Tretinoin
D10AD02 Retinol
D10AD03 Adapalene
D10AD04 Isotretinoin
D10AD05 Motretinide
D10AD51 Tretinoin, combinations
D10AD53 Adapalene, combinations
D10AD54 Isotretinoin, combinations
D10AE Peroxides
D10AE01 Benzoyl peroxide
D10AE51 Benzoyl peroxide, combinations
D10AF Anti-infectives for treatment of acne
D10AF01 Clindamycin
D10AF02 Erythromycin
D10AF03 Chloramphenicol
D10AF04 Meclocycline
D10AF51 Clindamycin, combinations
D10AF52 Erythromycin, combinations
D10AX Other anti-acne preparations for topical use
D10AX01 Aluminium chloride
D10AX02 Resorcinol
D10AX03 Azelaic acid
D10AX04 Aluminium oxide
D10AX05 Dapsone
D10AX30 Various combinations
D10B Anti-acne preparations for systemic use
D10BA Retinoids for treatment of acne
D10BA01 Isotretinoin
D10BX Other anti-acne preparations for systemic use
D10BX01 Ichtasol
D11 Other dermatological preparations
D11A Other dermatological preparations
D11AA Antihidrotics
empty
D11AC Medicated shampoos
D11AC01 Cetrimide
D11AC02 Cadmium compounds
D11AC03 Selenium compounds
D11AC06 Povidone-iodine
D11AC08 Sulfur compounds
D11AC09 Xenysalate
D11AC30 Others
D11AE Androgens for topical use
D11AE01 Metandienone
D11AF Wart and anti-corn preparations
empty
D11AH Agents for dermatitis, excluding corticosteroids
D11AH01 Tacrolimus
D11AH02 Pimecrolimus
D11AH03 Cromoglicic acid
D11AH04 Alitretinoin
D11AH05 Dupilumab
D11AH06 Crisaborole
D11AH07 Tralokinumab
D11AH08 abrocitinib
D11AH09 ruxolitinib
D11AH10 lebrikizumab
D11AH11 delgocitinib
D11AH12 nemolizumab
D11AX Other dermatologicals
D11AX01 Minoxidil
D11AX02 Gamolenic acid
D11AX03 Calcium gluconate
D11AX04 Lithium succinate
D11AX05 Magnesium sulfate
D11AX06 Mequinol
D11AX08 Tiratricol
D11AX09 Oxaceprol
D11AX10 Finasteride
D11AX11 Hydroquinone
D11AX12 Pyrithione zinc
D11AX13 Monobenzone
D11AX14 Tacrolimus (בוטל, קוד חדש D11AH01)
D11AX15 Pimecrolimus (בוטל, קוד חדש D11AH02)
D11AX16 Eflornithine
D11AX17 cromoglicic acid (בוטל, קוד חדש D11AH03)
D11AX18 Diclofenac
D11AX19 alitretinoin (בוטל, קוד חדש D11AH04)
D11AX52 Gamolenic acid, combinations
D11AX57 Collagen, combinations
‏G Genito-urinary system and sex hormones
G01 Gynecological antiinfectives and antiseptics
G01A Antiinfectives and antiseptics, excluding combinations with corticosteroids
G01AA Antibiotics
G01AA01 Nystatin
G01AA02 Natamycin
G01AA03 Amphotericin B
G01AA04 Candicidin
G01AA05 Chloramphenicol
G01AA06 Hachimycin
G01AA07 Oxytetracycline
G01AA08 Carfecillin
G01AA09 Mepartricin
G01AA10 Clindamycin
G01AA11 Pentamycin
G01AA51 Nystatin, combinations
G01AB Arsenic compounds
G01AB01 Acetarsol
G01AC Quinoline derivatives
G01AC01 Diiodohydroxyquinoline
G01AC02 Clioquinol
G01AC03 Chlorquinaldol
G01AC05 Dequalinium
G01AC06 Broxyquinoline
G01AC30 Oxyquinoline
G01AD Organic acids
G01AD01 Lactic acid
G01AD02 Acetic acid
G01AD03 Ascorbic acid
G01AE Sulfonamides
G01AE01 Sulfatolamide
G01AE10 Combinations of sulfonamides
G01AF Imidazole derivatives
G01AF01 Metronidazole
G01AF02 Clotrimazole
G01AF04 Miconazole
G01AF05 Econazole
G01AF06 Ornidazole
G01AF07 Isoconazole
G01AF08 Tioconazole
G01AF11 Ketoconazole
G01AF12 Fenticonazole
G01AF13 Azanidazole
G01AF14 Propenidazole
G01AF15 Butoconazole
G01AF16 Omoconazole
G01AF17 Oxiconazole
G01AF18 Flutrimazole
G01AF20 Combinations of imidazole derivatives
G01AG Triazole derivatives
G01AG02 Terconazole
G01AX Other anti-infectives and antiseptics
G01AX01 Clodantoin
G01AX02 Inosine
G01AX03 Policresulen
G01AX05 Nifuratel
G01AX06 Furazolidone
G01AX09 Methylrosaniline
G01AX11 Povidone-iodine
G01AX12 Ciclopirox
G01AX13 Protiofate
G01AX14 Lactobacillus fermentum
G01AX15 Copper usnate
G01AX66 Octenidine, combinations
G01B Antiinfectives/antiseptics in combination with corticosteroids
G01BA Antibiotics and corticosteroids
empty
G01BC Quinoline derivatives and corticosteroids
empty
G01BD Antiseptics and corticosteroids
empty
G01BE Sulfonamides and corticosteroids
empty
G01BF Imidazole derivatives and corticosteroids
empty
G02 Other gynecologicals
G02A Oxytocics
G02AB Ergot alkaloids
G02AB01 Methylergometrine
G02AB02 Ergot alkaloids
G02AB03 Ergometrine
G02AC Ergot alkaloids and oxytocin including analogues, in combination
G02AC01 Methylergometrine and oxytocin
G02AD Prostaglandins
G02AD01 Dinoprost
G02AD02 Dinoprostone
G02AD03 Gemeprost
G02AD04 Carboprost
G02AD05 Sulprostone
G02AD06 Misoprostol
G02AX Other oxytocics
empty
G02B Contraceptives for topical use
G02BA Intrauterine contraceptives
G02BA01 Plastic IUD
G02BA02 Plastic IUD with copper
G02BA03 Plastic IUD with progestogen
G02BB Intravaginal contraceptives
G02BB01 Vaginal ring with progestogen and estrogen
G02C Other gynecologicals
G02CA Sympathomimetics, labour repressants
G02CA01 Ritodrine
G02CA02 Buphenine
G02CA03 Fenoterol
G02CB Prolactin inhibitors
G02CB01 Bromocriptine
G02CB02 Lisuride
G02CB03 Cabergoline
G02CB04 Quinagolide
G02CB05 Metergoline
G02CB06 Terguride
G02CC Anti-inflammatory products for vaginal administration
G02CC01 Ibuprofen
G02CC02 Naproxen
G02CC03 Benzydamine
G02CC04 Flunoxaprofen
G02CX Other gynecologicals
G02CX01 Atosiban
G02CX02 flibanserin
G02CX03 Agni casti fructus
G02CX04 Cimicifugae rhizoma
G02CX05 bremelanotide
G02CX06 fezolinetant
G03 Sex hormones and modulators of the genital system
G03A Hormonal contraceptives for systemic use
G03AA Progestogens and estrogens, fixed combinations
G03AA01 Etynodiol and ethinylestradiol
G03AA02 Quingestanol and ethinylestradiol
G03AA03 Lynestrenol and ethinylestradiol
G03AA04 Megestrol and ethinylestradiol
G03AA05 Norethisterone and ethinylestradiol
G03AA06 Norgestrel and ethinylestradiol
G03AA07 Levonorgestrel and ethinylestradiol
G03AA08 Medroxyprogesterone and ethinylestradiol
G03AA09 Desogestrel and ethinylestradiol
G03AA10 Gestodene and ethinylestradiol
G03AA11 Norgestimate and ethinylestradiol
G03AA12 Drospirenone and ethinylestradiol
G03AA13 Norelgestromin and ethinylestradiol
G03AA14 Nomegestrol and estradiol
G03AA15 Chlormadinone and ethinylestradiol
G03AA16 dienogest and ethinylestradiol
G03AA17 medroxyprogesterone and estradiol
G03AA18 drospirenone and estetrol
G03AB Progestogens and estrogens, sequential preparations
G03AB01 Megestrol and ethinylestradiol
G03AB02 Lynestrenol and ethinylestradiol
G03AB03 Levonorgestrel and ethinylestradiol
G03AB04 Norethisterone and ethinylestradiol
G03AB05 Desogestrel and ethinylestradiol
G03AB06 Gestodene and ethinylestradiol
G03AB07 Chlormadinone and ethinylestradiol
G03AB08 Dienogest and estradiol
G03AC Progestogens
G03AC01 Norethisterone
G03AC02 Lynestrenol
G03AC03 Levonorgestrel
G03AC04 Quingestanol
G03AC05 Megestrol
G03AC06 Medroxyprogesterone
G03AC07 Norgestrienone
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel
G03AC10 drospirenone
G03AD Emergency contraceptives
G03AD01 Levonorgestrel
G03AD02 Ulipristal
G03B Androgens
G03BA 3-oxoandrosten-(4) derivatives
G03BA01 Fluoxymesterone
G03BA02 Methyltestosterone
G03BA03 Testosterone
G03BB 5-androstanon-(3) derivatives
G03BB01 Mesterolone
G03BB02 Androstanolone
G03C Estrogens
G03CA Natural and semisynthetic estrogens, plain
G03CA01 Ethinylestradiol
G03CA03 Estradiol
G03CA04 Estriol
G03CA06 Chlorotrianisene
G03CA07 Estrone
G03CA09 Promestriene
G03CA53 Estradiol, combinations
G03CA57 Conjugated estrogens
G03CB Synthetic estrogens, plain
G03CB01 Dienestrol
G03CB02 Diethylstilbestrol
G03CB03 Methallenestril
G03CB04 Moxestrol
G03CC Estrogens, combinations with other drugs
G03CC02 Dienestrol
G03CC03 Methallenestril
G03CC04 Estrone
G03CC05 Diethylstilbestrol
G03CC06 Estriol
G03CX Other estrogens
G03CX01 Tibolone
G03D Progestogens
G03DA Pregnen-(4) derivatives
G03DA01 Gestonorone
G03DA02 Medroxyprogesterone
G03DA03 Hydroxyprogesterone
G03DA04 Progesterone
G03DB Pregnadien derivatives
G03DB01 Dydrogesterone
G03DB02 Megestrol
G03DB03 Medrogestone
G03DB04 Nomegestrol
G03DB05 Demegestone
G03DB06 Chlormadinone
G03DB07 Promegestone
G03DB08 Dienogest
G03DC Estren derivatives
G03DC01 Allylestrenol
G03DC02 Norethisterone
G03DC03 Lynestrenol
G03DC04 Ethisterone
G03DC05 Tibolone (בוטל, קוד חדש G03CX01)
G03DC06 Etynodiol
G03DC31 Methylestrenolone
G03E Androgens and female sex hormones in combination
G03EA Androgens and estrogens
G03EA01 Methyltestosterone and estrogen
G03EA02 Testosterone and estrogen
G03EA03 Prasterone and estrogen
G03EB Androgen, progestogen and estrogen in combination
empty
G03EK Androgens and female sex hormones in combination with other drugs
G03EK01 Methyltestosterone
G03F Progestogens and estrogens in combination
G03FA Progestogens and estrogens, fixed combinations
G03FA01 Norethisterone and estrogen
G03FA02 Hydroxyprogesterone and estrogen
G03FA03 Ethisterone and estrogen
G03FA04 Progesterone and estrogen
G03FA05 Methylnortestosterone and estrogen
G03FA06 Etynodiol and estrogen
G03FA07 Lynestrenol and estrogen
G03FA08 Megestrol and estrogen
G03FA09 Noretynodrel and estrogen
G03FA10 Norgestrel and estrogen
G03FA11 Levonorgestrel and estrogen
G03FA12 Medroxyprogesterone and estrogen
G03FA13 Norgestimate and estrogen
G03FA14 Dydrogesterone and estrogen
G03FA15 Dienogest and estrogen
G03FA16 Trimegestone and estrogen
G03FA17 Drospirenone and estrogen
G03FB Progestogens and estrogens, sequential preparations
G03FB01 Norgestrel and estrogen
G03FB02 Lynestrenol and estrogen
G03FB03 Chlormadinone and estrogen
G03FB04 Megestrol and estrogen
G03FB05 Norethisterone and estrogen
G03FB06 Medroxyprogesterone and estrogen
G03FB07 Medrogestone and estrogen
G03FB08 Dydrogesterone and estrogen
G03FB09 Levonorgestrel and estrogen
G03FB10 Desogestrel and estrogen
G03FB11 Trimegestone and estrogen
G03G Gonadotropins and other ovulation stimulants
G03GA Gonadotropins
G03GA01 chorionic gonadotrophin
G03GA02 Human menopausal gonadotropin
G03GA03 Serum gonadotropin
G03GA04 Urofollitropin
G03GA05 Follitropin alfa
G03GA06 Follitropin beta
G03GA07 Lutropin alfa
G03GA08 Choriogonadotropin alfa
G03GA09 Corifollitropin alfa
G03GA10 follitropin delta
G03GA30 Combinations
G03GB Ovulation stimulants, synthetic
G03GB01 Cyclofenil
G03GB02 Clomifene
G03GB03 Epimestrol
G03H Antiandrogens
G03HA Antiandrogens, plain
G03HA01 Cyproterone
G03HB Antiandrogens and estrogens
G03HB01 Cyproterone and estrogen
G03X Other sex hormones and modulators of the genital system
G03XA Antigonadotropins and similar agents
G03XA01 Danazol
G03XA02 Gestrinone
G03XB Antiprogestogens
G03XB01 Mifepristone
G03XC Selective estrogen receptor modulators
G03XC01 Raloxifene
G03XC02 Bazedoxifene
G03XC03 Lasofoxifene
G03XC04 Ormeloxifene
G04 Urologicals
G04B Urologicals
G04BA Acidifiers
G04BA01 Ammonium chloride
G04BA03 Calcium chloride
G04BC Urinary concrement solvents
empty
G04BD Drugs for urinary frequency and incontinence
G04BD01 Emepronium
G04BD02 Flavoxate
G04BD03 Meladrazine
G04BD04 Oxybutynin
G04BD05 Terodiline
G04BD06 Propiverine
G04BD07 Tolterodine
G04BD08 Solifenacin
G04BD09 Trospium
G04BD10 Darifenacin
G04BD11 Fesoterodine
G04BD12 Mirabegron
G04BE Drugs used in erectile dysfunction
G04BE01 Alprostadil
G04BE02 Papaverine
G04BE03 Sildenafil
G04BE04 Yohimbin
G04BE05 phentolamine (בוטל, קוד חדש V03AB36)
G04BE06 Moxisylyte
G04BE07 Apomorphine
G04BE08 Tadalafil
G04BE09 Vardenafil
G04BE30 Combinations
G04BE52 Papaverine, combinations
G04BX Other urologicals
G04BX01 Magnesium hydroxide
G04BX03 Acetohydroxamic acid
G04BX06 Phenazopyridine
G04BX10 Succinimide
G04BX11 Collagen
G04BX12 Phenyl salicylate
G04BX13 Dimethyl sulfoxide
G04BX14 Dapoxetine
G04BX15 Pentosan polysulfate sodium
G04BX16 tiopronin
G04BX17 sodium salicylate and methenamine
G04C Drugs used in benign prostatic hypertrophy
G04CA Alpha-adrenoreceptor antagonists
G04CA01 Alfuzosin
G04CA02 Tamsulosin
G04CA03 Terazosin
G04CA04 Silodosin
G04CA51 Alfuzosin and finasteride
G04CA52 Tamsulosin and dutasteride
G04CA53 Tamsulosin and solifenacin
G04CB Testosterone-5-alpha reductase inhibitors
G04CB01 Finasteride
G04CB02 Dutasteride
G04CX Other drugs used in benign prostatic hypertrophy
G04CX01 Prunus africanae cortex
G04CX02 Sabalis serrulatae fructus
G04CX03 Mepartricin
G04CX04 fexapotide
‏H Systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulins
H01 Pituitary and hypothalamic hormones and analogues
H01A Anterior pituitary lobe hormones and analogues
H01AA Adrenocorticotropic hormone
H01AA01 Corticotropin
H01AA02 Tetracosactide
H01AB Thyrotropin
H01AB01 Thyrotropin
H01AC Somatropin and somatropin agonists
H01AC01 Somatropin
H01AC02 Somatrem
H01AC03 Mecasermin
H01AC04 Sermorelin
H01AC05 Mecasermin rinfabate
H01AC06 Tesamorelin
H01AX Other anterior pituitary lobe hormones and analogues
H01AX01 Pegvisomant
H01B Posterior pituitary lobe hormones
H01BA Vasopressin and analogues
H01BA01 vasopressin (argipressin)
H01BA02 Desmopressin
H01BA03 Lypressin
H01BA04 Terlipressin
H01BA05 Ornipressin
H01BA06 Argipressin (בוטל)
H01BB Oxytocin and analogues
H01BB01 Demoxytocin
H01BB02 Oxytocin
H01BB03 Carbetocin
H01C Hypothalamic hormones
H01CA Gonadotropin-releasing hormones
H01CA01 Gonadorelin
H01CA02 Nafarelin
H01CA03 histrelin (בוטל, קוד חדש L02AE05)
H01CB Somatostatin and analogues
H01CB01 Somatostatin
H01CB02 Octreotide
H01CB03 Lanreotide
H01CB04 Vapreotide
H01CB05 Pasireotide
H01CC Anti-gonadotropin-releasing hormones
H01CC01 Ganirelix
H01CC02 Cetrorelix
H01CC03 elagolix
H01CC54 relugolix, estradiol and norethisterone
H02 Corticosteroids for systemic use
H02A Corticosteroids for systemic use, plain
H02AA Mineralocorticoids
H02AA01 Aldosterone
H02AA02 Fludrocortisone
H02AA03 Desoxycortone
H02AB Glucocorticoids
H02AB01 Betamethasone
H02AB02 Dexamethasone
H02AB03 Fluocortolone
H02AB04 Methylprednisolone
H02AB05 Paramethasone
H02AB06 Prednisolone
H02AB07 Prednisone
H02AB08 Triamcinolone
H02AB09 Hydrocortisone
H02AB10 Cortisone
H02AB11 Prednylidene
H02AB12 Rimexolone
H02AB13 Deflazacort
H02AB14 Cloprednol
H02AB15 Meprednisone
H02AB17 Cortivazol
H02B Corticosteroids for systemic use, combinations
H02BX Corticosteroids for systemic use, combinations
H02BX01 Methylprednisolone, combinations
H02C Antiadrenal preparations
H02CA Anticorticosteroids
H02CA01 Trilostane
H02CA02 osilodrostat
H02CA03 ketoconazole
H02CA04 levoketoconazole
H03 Thyroid therapy
H03A Thyroid preparations
H03AA Thyroid hormones
H03AA01 Levothyroxine sodium
H03AA02 Liothyronine sodium
H03AA03 Combinations of levothyroxine and liothyronine
H03AA04 Tiratricol
H03AA05 Thyroid gland preparations
H03B Antithyroid preparations
H03BA Thiouracils
H03BA01 Methylthiouracil
H03BA02 Propylthiouracil
H03BA03 Benzylthiouracil
H03BB Sulphur-containing imidazole derivatives
H03BB01 Carbimazole
H03BB02 Thiamazole
H03BB52 Thiamazole, combinations
H03BC Perchlorates
H03BC01 Potassium perchlorate
H03BX Other antithyroid preparations
H03BX01 Diiodotyrosine
H03BX02 Dibromotyrosine
H03C Iodine therapy
H03CA Iodine therapy
empty
H04 Pancreatic hormones
H04A Glycogenolytic hormones
H04AA Glycogenolytic hormones
H04AA01 Glucagon
H05 Calcium homeostasis
H05A Parathyroid hormones and analogues
H05AA Parathyroid hormones and analogues
H05AA01 Parathyroid gland extract
H05AA02 Teriparatide
H05AA03 Parathyroid hormone
H05B Anti-parathyroid agents
H05BA Calcitonin preparations
H05BA01 Calcitonin (salmon synthetic)
H05BA02 Calcitonin (pork natural)
H05BA03 Calcitonin (human synthetic)
H05BA04 Elcatonin
H05BX Other anti-parathyroid agents
H05BX01 Cinacalcet
H05BX02 Paricalcitol
H05BX03 Doxercalciferol
‏J Antiinfectives for systemic use
J01 Antibacterials for systemic use
J01A Tetracyclines
J01AA Tetracyclines
J01AA01 Demeclocycline
J01AA02 Doxycycline
J01AA03 Chlortetracycline
J01AA04 Lymecycline
J01AA05 Metacycline
J01AA06 Oxytetracycline
J01AA07 Tetracycline
J01AA08 Minocycline
J01AA09 Rolitetracycline
J01AA10 Penimepicycline
J01AA11 Clomocycline
J01AA12 Tigecycline
J01AA20 Combinations of tetracyclines
J01AA56 Oxytetracycline, combinations
J01B Amphenicols
J01BA Amphenicols
J01BA01 Chloramphenicol
J01BA02 Thiamphenicol
J01BA52 Thiamphenicol, combinations
J01C Beta-lactam antibacterials, penicillins
J01CA Penicillins with extended spectrum
J01CA01 Ampicillin
J01CA02 Pivampicillin
J01CA03 Carbenicillin
J01CA04 Amoxicillin
J01CA05 Carindacillin
J01CA06 Bacampicillin
J01CA07 Epicillin
J01CA08 Pivmecillinam
J01CA09 Azlocillin
J01CA10 Mezlocillin
J01CA11 Mecillinam
J01CA12 Piperacillin
J01CA13 Ticarcillin
J01CA14 Metampicillin
J01CA15 Talampicillin
J01CA16 Sulbenicillin
J01CA17 Temocillin
J01CA18 Hetacillin
J01CA19 Aspoxicillin
J01CA20 Combinations
J01CA51 Ampicillin, combinations
J01CE Beta-lactamase-sensitive penicillins
J01CE01 Benzylpenicillin
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin
J01CE03 Propicillin
J01CE04 Azidocillin
J01CE05 Pheneticillin
J01CE06 Penamecillin
J01CE07 Clometocillin
J01CE08 Benzathine benzylpenicillin
J01CE09 Procaine benzylpenicillin
J01CE10 Benzathine phenoxymethylpenicillin
J01CE30 Combinations
J01CF Beta-lactamase-resistant penicillins
J01CF01 Dicloxacillin
J01CF02 Cloxacillin
J01CF03 Methicillin
J01CF04 Oxacillin
J01CF05 Flucloxacillin
J01CF06 Nafcillin
J01CG Beta-lactamase inhibitors
J01CG01 Sulbactam
J01CG02 Tazobactam
J01CR Combinations of penicillins, including beta-lactamase inhibitors
J01CR01 Ampicillin and enzyme inhibitor
J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor
J01CR03 Ticarcillin and enzyme inhibitor
J01CR04 Sultamicillin
J01CR05 Piperacillin and enzyme inhibitor
J01CR50 Combinations of penicillins
J01D Other beta-lactam antibacterials
J01DB First-generation cephalosporins
J01DB01 Cefalexin
J01DB02 Cefaloridine
J01DB03 Cefalotin
J01DB04 Cefazolin
J01DB05 Cefadroxil
J01DB06 Cefazedone
J01DB07 Cefatrizine
J01DB08 Cefapirin
J01DB09 Cefradine
J01DB10 Cefacetrile
J01DB11 Cefroxadine
J01DB12 Ceftezole
J01DC Second-generation cephalosporins
J01DC01 Cefoxitin
J01DC02 Cefuroxime
J01DC03 Cefamandole
J01DC04 Cefaclor
J01DC05 Cefotetan
J01DC06 Cefonicide
J01DC07 Cefotiam
J01DC08 Loracarbef
J01DC09 Cefmetazole
J01DC10 Cefprozil
J01DC11 Ceforanide
J01DC12 Cefminox
J01DC13 Cefbuperazone
J01DC14 Flomoxef
J01DD Third-generation cephalosporins
J01DD01 Cefotaxime
J01DD02 Ceftazidime
J01DD03 Cefsulodin
J01DD04 Ceftriaxone
J01DD05 Cefmenoxime
J01DD06 Latamoxef
J01DD07 Ceftizoxime
J01DD08 Cefixime
J01DD09 Cefodizime
J01DD10 Cefetamet
J01DD11 Cefpiramide
J01DD12 Cefoperazone
J01DD13 Cefpodoxime
J01DD14 Ceftibuten
J01DD15 Cefdinir
J01DD16 Cefditoren
J01DD17 Cefcapene
J01DD18 cefteram
J01DD51 cefotaxime and beta-lactamase inhibitor
J01DD52 ceftazidime and beta-lactamase inhibitor
J01DD54 Ceftriaxone, combinations (בוטל, קוד חדש J01DD63)
J01DD62 Cefoperazone, combinations
J01DD63 ceftriaxone and beta-lactamase inhibitor
J01DD64 cefpodoxime and beta-lactamase inhibitor
J01DE Fourth-generation cephalosporins
J01DE01 Cefepime
J01DE02 Cefpirome
J01DE03 Cefozopran
J01DF Monobactams
J01DF01 Aztreonam
J01DF02 Carumonam
J01DH Carbapenems
J01DH02 Meropenem
J01DH03 Ertapenem
J01DH04 Doripenem
J01DH05 Biapenem
J01DH06 tebipenem pivoxil
J01DH51 Imipenem and enzyme inhibitor
J01DH52 meropenem and vaborbactam
J01DH55 Panipenem and betamipron
J01DH56 imipenem, cilastatin and relebactam
J01DI Other cephalosporins and penems
J01DI01 Ceftobiprole medocaril
J01DI02 Ceftaroline fosamil
J01DI03 Faropenem
J01DI04 cefiderocol
J01DI54 ceftolozane and beta-lactamase inhibitor
J01E Sulfonamides and trimethoprim
J01EA Trimethoprim and derivatives
J01EA01 Trimethoprim
J01EA02 Brodimoprim
J01EA03 Iclaprim
J01EB Short-acting sulfonamides
J01EB01 Sulfaisodimidine
J01EB02 Sulfamethizole
J01EB03 Sulfadimidine
J01EB04 Sulfapyridine
J01EB05 Sulfafurazole
J01EB06 Sulfanilamide
J01EB07 Sulfathiazole
J01EB08 Sulfathiourea
J01EB20 Combinations
J01EC Intermediate-acting sulfonamides
J01EC01 Sulfamethoxazole
J01EC02 Sulfadiazine
J01EC03 Sulfamoxole
J01EC20 Combinations
J01ED Long-acting sulfonamides
J01ED01 Sulfadimethoxine
J01ED02 Sulfalene
J01ED03 Sulfametomidine
J01ED04 Sulfametoxydiazine
J01ED05 Sulfamethoxypyridazine
J01ED06 Sulfaperin
J01ED07 Sulfamerazine
J01ED08 Sulfaphenazole
J01ED09 Sulfamazon
J01ED20 Combinations
J01EE Combinations of sulfonamides and trimethoprim, including derivatives
J01EE01 Sulfamethoxazole and trimethoprim
J01EE02 Sulfadiazine and trimethoprim
J01EE03 Sulfametrole and trimethoprim
J01EE04 Sulfamoxole and trimethoprim
J01EE05 Sulfadimidine and trimethoprim
J01EE06 Sulfadiazine and tetroxoprim
J01EE07 Sulfamerazine and trimethoprim
J01F Macrolides, lincosamides and streptogramins
J01FA Macrolides
J01FA01 Erythromycin
J01FA02 Spiramycin
J01FA03 Midecamycin
J01FA05 Oleandomycin
J01FA06 Roxithromycin
J01FA07 Josamycin
J01FA08 Troleandomycin
J01FA09 Clarithromycin
J01FA10 Azithromycin
J01FA11 Miocamycin
J01FA12 Rokitamycin
J01FA13 Dirithromycin
J01FA14 Flurithromycin
J01FA15 Telithromycin
J01FF Lincosamides
J01FF01 Clindamycin
J01FF02 Lincomycin
J01FG Streptogramins
J01FG01 Pristinamycin
J01FG02 Quinupristin/dalfopristin
J01G Aminoglycoside antibacterials
J01GA Streptomycins
J01GA01 Streptomycin
J01GA02 Streptoduocin
J01GB Other aminoglycosides
J01GB01 Tobramycin
J01GB03 Gentamicin
J01GB04 Kanamycin
J01GB05 Neomycin
J01GB06 Amikacin
J01GB07 Netilmicin
J01GB08 Sisomicin
J01GB09 Dibekacin
J01GB10 Ribostamycin
J01GB11 Isepamicin
J01GB12 Arbekacin
J01GB13 Bekanamycin
J01M Quinolone antibacterials
J01MA Fluoroquinolones
J01MA01 Ofloxacin
J01MA02 Ciprofloxacin
J01MA03 Pefloxacin
J01MA04 Enoxacin
J01MA05 Temafloxacin
J01MA06 Norfloxacin
J01MA07 Lomefloxacin
J01MA08 Fleroxacin
J01MA09 Sparfloxacin
J01MA10 Rufloxacin
J01MA11 Grepafloxacin
J01MA12 Levofloxacin
J01MA13 Trovafloxacin
J01MA14 Moxifloxacin
J01MA15 Gemifloxacin
J01MA16 Gatifloxacin
J01MA17 Prulifloxacin
J01MA18 Pazufloxacin
J01MA19 Garenoxacin
J01MA21 Sitafloxacin
J01MB Other quinolones
J01MB01 Rosoxacin
J01MB02 Nalidixic acid
J01MB03 Piromidic acid
J01MB04 Pipemidic acid
J01MB05 Oxolinic acid
J01MB06 Cinoxacin
J01MB07 Flumequine
J01R Combinations of antibacterials
J01RA Combinations of antbacterials
J01RA01 Penicillins, combinations with other antibacterials
J01RA02 Sulfonamides, combinations with other antibacterials (excluding trimethoprim)
J01RA03 Cefuroxime, combinations with other antibacterials
J01RA04 Spiramycin, combinations with other antibacterials
J01X Other antibacterials
J01XA Glycopeptide antibacterials
J01XA01 Vancomycin
J01XA02 Teicoplanin
J01XA03 Telavancin
J01XA04 Dalbavancin
J01XA05 Oritavancin
J01XB Polymyxins
J01XB01 Colistin
J01XB02 Polymyxin B
J01XC Steroid antibacterials
J01XC01 Fusidic acid
J01XD Imidazole derivatives
J01XD01 Metronidazole
J01XD02 Tinidazole
J01XD03 Ornidazole
J01XE Nitrofuran derivatives
J01XE01 Nitrofurantoin
J01XE02 Nifurtoinol
J01XE03 furazidin
J01XE51 nitrofurantoin, combinations
J01XX Other antibacterials
J01XX01 Fosfomycin
J01XX02 Xibornol
J01XX03 Clofoctol
J01XX04 Spectinomycin
J01XX05 Methenamine
J01XX06 Mandelic acid
J01XX07 Nitroxoline
J01XX08 Linezolid
J01XX09 Daptomycin
J01XX10 Bacitracin
J01XX11 tedizolid
J01XX12 lefamulin
J02 Antimycotics for systemic use
J02A Antimycotics for systemic use
J02AA Antibiotics
J02AA01 Amphotericin B
J02AA02 Hachimycin
J02AB Imidazole derivatives
J02AB01 Miconazole
J02AB02 Ketoconazole
J02AC Triazole derivatives
J02AC01 Fluconazole
J02AC02 Itraconazole
J02AC03 Voriconazole
J02AC04 Posaconazole
J02AX Other antimycotics for systemic use
J02AX01 Flucytosine
J02AX04 Caspofungin
J02AX05 Micafungin
J02AX06 Anidulafungin
J04 Antimycobacterials
J04A Drugs for treatment of tuberculosis
J04AA Aminosalicylic acid and derivatives
J04AA01 Aminosalicylic acid
J04AA02 Sodium aminosalicylate
J04AA03 Calcium aminosalicylate
J04AB Antibiotics
J04AB01 Cycloserine
J04AB02 Rifampicin
J04AB03 Rifamycin
J04AB04 Rifabutin
J04AB05 Rifapentin
J04AB30 Capreomycin
J04AC Hydrazides
J04AC01 Isoniazid
J04AC51 Isoniazid, combinations
J04AD Thiocarbamide derivatives
J04AD01 Protionamide
J04AD02 Tiocarlide
J04AD03 Ethionamide
J04AK Other drugs for treatment of tuberculosis
J04AK01 Pyrazinamide
J04AK02 Ethambutol
J04AK03 Terizidone
J04AK04 Morinamide
J04AM Combinations of drugs for treatment of tuberculosis
J04AM01 Streptomycin and isoniazid
J04AM02 Rifampicin and isoniazid
J04AM03 Ethambutol and isoniazid
J04AM04 Thioacetazone and isoniazid
J04AM05 Rifampicin, pyrazinamide and isoniazid
J04AM06 Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid
J04B Drugs for treatment of lepra
J04BA Drugs for treatment of lepra
J04BA01 Clofazimine
J04BA02 Dapsone
J04BA03 Aldesulfone sodium
J05 Antivirals for systemic use
J05A Direct acting antiviral drugs
J05AA Thiosemicarbazones
J05AA01 Metisazone
J05AB Nucleosides and nucleotides excluding reverse transcriptase inhibitors
J05AB01 Aciclovir
J05AB02 Idoxuridine
J05AB03 Vidarabine
J05AB04 Ribavirin (בוטל, קוד חדש J05AP01)
J05AB06 Ganciclovir
J05AB09 Famciclovir
J05AB11 Valaciclovir
J05AB12 Cidofovir
J05AB13 Penciclovir
J05AB14 Valganciclovir
J05AB15 Brivudine
J05AB16 remdesivir
J05AB17 brincidofovir
J05AB54 Ribavirin, combinations (בוטל, קוד חדש L03AB60)
J05AC Cyclic amines
J05AC02 Rimantadine
J05AC03 Tromantadine
J05AD Phosphonic acid derivatives
J05AD01 Foscarnet
J05AD02 Fosfonet
J05AE Protease inhibitors
J05AE01 Saquinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE05 Amprenavir
J05AE06 lopinavir and ritonavir (בוטל, קוד חדש J05AR10)
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavir
J05AE09 Tipranavir
J05AE10 Darunavir
J05AE11 Telaprevir (בוטל, קוד חדש J05AP02)
J05AE12 Boceprevir (בוטל, קוד חדש J05AP03)
J05AE13 faldaprevir (בוטל, קוד חדש J05AP04)
J05AE14 simeprevir (בוטל, קוד חדש J05AP05)
J05AE15 asunaprevir (בוטל, קוד חדש J05AP06)
J05AE16 ensitrelvir
J05AE30 nirmatrelvir and ritonavir
J05AF Nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors
J05AF01 Zidovudine
J05AF02 Didanosine
J05AF03 Zalcitabine
J05AF04 Stavudine
J05AF05 Lamivudine
J05AF06 Abacavir
J05AF07 Tenofovir disoproxil
J05AF08 Adefovir dipivoxil
J05AF09 Emtricitabine
J05AF10 Entecavir
J05AF11 Telbivudine
J05AF12 Clevudine
J05AF13 tenofovir alafenamide
J05AG Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors
J05AG01 Nevirapine
J05AG02 Delavirdine
J05AG03 Efavirenz
J05AG04 Etravirine
J05AG05 Rilpivirine
J05AH Neuraminidase inhibitors
J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir
J05AJ Integrase inhibitors
J05AJ01 raltegravir
J05AJ02 elvitegravir
J05AJ03 dolutegravir
J05AJ04 cabotegravir
J05AP Antivirals for treatment of HCV infections
J05AP01 ribavirin
J05AP02 telaprevir
J05AP03 boceprevir
J05AP04 faldaprevir
J05AP05 simeprevir
J05AP06 asunaprevir
J05AP07 daclatasvir
J05AP08 sofosbuvir
J05AP09 dasabuvir
J05AP10 elbasvir
J05AP11 grazoprevir
J05AP51 sofosbuvir and ledipasvir
J05AP52 dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir and ritonavir
J05AP53 ombitasvir, paritaprevir and ritonavir
J05AP54 elbasvir and grazoprevir
J05AP55 sofosbuvir and velpatasvir
J05AP56 sofosbuvir, velpatasvir and voxilaprevir
J05AP57 glecaprevir and pibrentasvir
J05AP58 daclatasvir, asunaprevir and beclabuvir
J05AR Antivirals for treatment of HIV infections, combinations
J05AR01 Zidovudine and lamivudine
J05AR02 Lamivudine and abacavir
J05AR03 Tenofovir disoproxil and emtricitabine
J05AR04 Zidovudine, lamivudine and abacavir
J05AR05 Zidovudine, lamivudine and nevirapine
J05AR06 Emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz
J05AR07 Stavudine, lamivudine and nevirapine
J05AR08 Emtricitabine, tenofovir disoproxil and rilpivirine
J05AR09 Emtricitabine, tenofovir disoproxil, elvitegravir and cobicistat
J05AR10 Lopinavir and ritonavir
J05AR11 lamivudine, tenofovir disoproxil and efavirenz
J05AR12 lamivudine and tenofovir disoproxil
J05AR13 lamivudine, abacavir and dolutegravir
J05AR14 darunavir and cobicistat
J05AR15 atazanavir and cobicistat
J05AR16 lamivudine and raltegravir
J05AR17 emtricitabine and tenofovir alafenamide
J05AR18 emtricitabine, tenofovir alafenamide, elvitegravir and cobicistat
J05AR19 emtricitabine, tenofovir alafenamide and rilpivirine
J05AR20 emtricitabine, tenofovir alafenamide and bictegravir
J05AR21 dolutegravir and rilpivirine
J05AR22 emtricitabine, tenofovir alafenamide, darunavir and cobicistat
J05AR23 atazanavir and ritonavir
J05AR24 lamivudine, tenofovir disoproxil and doravirine
J05AR25 lamivudine and dolutegravir
J05AR26 darunavir and ritonavir
J05AR27 lamivudine, tenofovir disoproxil and dolutegravir
J05AX Other antivirals
J05AX01 Moroxydine
J05AX02 Lysozyme
J05AX05 Inosine pranobex
J05AX06 Pleconaril
J05AX07 Enfuvirtide
J05AX08 Raltegravir (בוטל, קוד חדש J05AJ01)
J05AX09 Maraviroc
J05AX10 Maribavir
J05AX11 Elvitegravir (בוטל, קוד חדש J05AJ02)
J05AX12 dolutegravir (בוטל, קוד חדש J05AJ03)
J05AX13 umifenovir
J05AX14 daclatasvir (בוטל, קוד חדש J05AP07)
J05AX15 sofosbuvir (בוטל, קוד חדש J05AP08)
J05AX16 dasabuvir (בוטל, קוד חדש J05AP09)
J05AX17 enisamium iodide
J05AX18 letermovir
J05AX19 tilorone
J05AX21 pentanedioic acid imidazolyl ethanamide
J05AX23 ibalizumab
J05AX24 tecovirimat
J05AX25 baloxavir marboxil
J05AX26 amenamevir
J05AX27 favipiravir
J05AX28 bulevirtide
J05AX29 fostemsavir
J05AX31 lenacapavir
J05AX65 sofosbuvir and ledipasvir (בוטל, קוד חדש J05AP51)
J05AX66 dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir and ritonavir (בוטל, קוד חדש J05AP52)
J05AX67 ombitasvir, paritaprevir and ritonavir (בוטל, קוד חדש J05AP53)
J05AX68 elbasvir and grazoprevir (בוטל, קוד חדש J05AP54)
J05AX69 sofosbuvir and velpatasvir (בוטל, קוד חדש J05AP55)
J06 Immune sera and immunoglobulins
J06A Immune sera
J06AA Immune sera
J06AA01 Diphtheria antitoxin
J06AA02 Tetanus antitoxin
J06AA03 Snake venom antiserum
J06AA04 Botulinum antitoxin
J06AA05 Gas-gangrene sera
J06AA06 Rabies serum
J06B Immunoglobulins
J06BA Immunoglobulins, normal human
J06BA01 Immunoglobulins, normal human, for extravascular administration
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular administration
J06BB Specific immunoglobulins
J06BB01 Anti-D (rh) immunoglobulin
J06BB02 Tetanus immunoglobulin
J06BB03 Varicella/zoster immunoglobulin
J06BB04 Hepatitis B immunoglobulin
J06BB05 Rabies immunoglobulin
J06BB06 Rubella immunoglobulin
J06BB07 Vaccinia immunoglobulin
J06BB08 Staphylococcus immunoglobulin
J06BB09 Cytomegalovirus immunoglobulin
J06BB10 Diphtheria immunoglobulin
J06BB11 Hepatitis A immunoglobulin
J06BB12 Encephalitis, tick borne immunoglobulin
J06BB13 Pertussis immunoglobulin
J06BB14 Morbilli immunoglobulin
J06BB15 Parotitis immunoglobulin
J06BB16 Palivizumab (בוטל, קוד חדש J06BD01)
J06BB17 Motavizumab (בוטל, קוד חדש J06BD02)
J06BB18 raxibacumab (בוטל, קוד חדש J06BC02)
J06BB21 bezlotoxumab (בוטל, קוד חדש J06BC03)
J06BB22 obiltoxaximab (בוטל, קוד חדש J06BC04)
J06BB30 Combinations
J06BC Antibacterial monoclonal antibodies
J06BC01 Nebacumab
J06BC02 raxibacumab
J06BC03 bezlotoxumab
J06BC04 obiltoxaximab
J06BD Antiviral monoclonal antibodies
J06BD01 palivizumab
J06BD02 motavizumab
J06BD03 tixagevimab and cilgavimab
J06BD04 ansuvimab
J06BD05 sotrovimab
J06BD06 regdanvimab
J06BD07 casirivimab and imdevimab
J06BD08 nirsevimab
J07 Vaccines
J07A Bacterial vaccines
J07AC Anthrax vaccines
J07AC01 Anthrax antigen
J07AD Brucellosis vaccines
J07AD01 Brucella antigen
J07AE Cholera vaccines
J07AE01 Cholera, inactivated, whole cell
J07AE02 Cholera, live attenuated
J07AE51 Cholera, combinations with typhoid vaccine, inactivated, whole cell
J07AF Diphtheria vaccines
J07AF01 Diphtheria toxoid
J07AG Haemophilus influenzae B vaccines
J07AG01 Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated
J07AG51 Hemophilus influenzae B, combinations with toxoids
J07AG52 Hemophilus influenzae B, combinations with pertussis and toxoids
J07AG53 Hemophilus influenzae B, combinations with meningococcus C, conjugated
J07AH Meningococcal vaccines
J07AH01 Meningococcus A, purified polysaccharides antigen
J07AH02 Other meningococcal monovalent purified polysaccharides antigen
J07AH03 Meningococcus A, C, bivalent purified polysaccharides antigen
J07AH04 Meningococcus A, C, Y, W-135, tetravalent purified polysaccharides antigen
J07AH05 Other meningococcal polyvalent purified polysaccharides antigen
J07AH06 Meningococcus B, outer membrane vesicle vaccine
J07AH07 Meningococcus C, purified polysaccharides antigen conjugated
J07AH08 Meningococcus A, C, Y, W-135, tetravalent purified polysaccharides antigen conjugated
J07AH09 Meningococcus B, multicomponent vaccine
J07AH10 Meningococcus A, purified polysaccharides antigen conjugated
J07AJ Pertussis vaccines
J07AJ01 Pertussis, inactivated, whole cell
J07AJ02 Pertussis, purified antigen
J07AJ51 Pertussis, inactivated, whole cell, combinations with toxoids
J07AJ52 Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids
J07AK Plague vaccines
J07AK01 Plague, inactivated, whole cell
J07AL Pneumococcal vaccines
J07AL01 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen
J07AL02 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated
J07AL52 Pneumococcus purified polysaccharides antigen and Haemophilus influenzae, conjugated
J07AM Tetanus vaccines
J07AM01 Tetanus toxoid
J07AM51 Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid
J07AM52 Tetanus toxoid, combinations with tetanus immunoglobulin
J07AN Tuberculosis vaccines
J07AN01 Tuberculosis, live attenuated
J07AP Typhoid vaccines
J07AP01 Typhoid, oral, live attenuated
J07AP02 Typhoid, inactivated, whole cell
J07AP03 Typhoid, purified polysaccharide antigen
J07AP10 Typhoid, combinations with paratyphi types
J07AR Typhus (exanthematicus) vaccines
J07AR01 Typhus exanthematicus, inactivated, whole cell
J07AX Other bacterial vaccines
empty
J07B Viral vaccines
J07BA Encephalitis vaccines
J07BA01 Encephalitis, tick borne, inactivated, whole virus
J07BA02 Encephalitis, Japanese, inactivated, whole virus
J07BB Influenza vaccines
J07BB01 Influenza, inactivated, whole virus
J07BB02 Influenza, purified antigen
J07BB03 Influenza, live attenuated
J07BC Hepatitis vaccines
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen
J07BC02 Hepatitis A, inactivated, whole virus
J07BC20 Combinations
J07BD Measles vaccines
J07BD01 Measles, live attenuated
J07BD51 Measles, combinations with mumps, live attenuated
J07BD52 Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated
J07BD53 Measles, combinations with rubella, live attenuated
J07BD54 Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated
J07BE Mumps vaccines
J07BE01 Mumps, live attenuated
J07BF Poliomyelitis vaccines
J07BF01 Poliomyelitis oral, monovalent live attenuated
J07BF02 Poliomyelitis oral, trivalent, live attenuated
J07BF03 Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus
J07BF04 Poliomyelitis oral, bivalent, live attenuated
J07BG Rabies vaccines
J07BG01 Rabies, inactivated, whole virus
J07BH Rotavirus diarrhea vaccines
J07BH01 Rota virus, live attenuated
J07BH02 Rota virus, pentavalent, live, reassorted
J07BJ Rubella vaccines
J07BJ01 Rubella, live attenuated
J07BJ51 Rubella, combinations with mumps, live attenuated
J07BK Varicella zoster vaccines
J07BK01 Varicella, live attenuated
J07BK02 Zoster, live attenuated
J07BK03 zoster, purified antigen
J07BL Yellow fever vaccines
J07BL01 Yellow fever, live attenuated
J07BM Papillomavirus vaccines
J07BM01 Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18) (Gardasil)
J07BM02 Papillomavirus (human types 16, 18) (Cervarix)
J07BX Other viral vaccines
empty
J07C Bacterial and viral vaccines
J07CA Bacterial and viral vaccines, combined
J07CA01 Diphtheria-poliomyelitis-tetanus
J07CA02 Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA03 Diphtheria-rubella-tetanus
J07CA04 Hemophilus influenzae B and poliomyelitis
J07CA05 Diphtheria-hepatitis B-pertussis-tetanus
J07CA06 Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA07 Diphtheria-hepatitis B-tetanus
J07CA08 Hemophilus influenzae B and hepatitis B
J07CA09 Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
J07CA10 Typhoid-hepatitis A
J07CA11 Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B
J07CA12 Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
J07CA13 Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B-meningococcus A + C
J07X Other vaccines
empty
‏L Antineoplastic and immunomodulating agents
L01 Antineoplastic agents
L01A Alkylating agents
L01AA Nitrogen mustard analogues
L01AA01 Cyclophosphamide
L01AA02 Chlorambucil
L01AA03 Melphalan
L01AA05 Chlormethine
L01AA06 Ifosfamide
L01AA07 Trofosfamide
L01AA08 Prednimustine
L01AA09 Bendamustine
L01AB Alkyl sulfonates
L01AB01 Busulfan
L01AB02 Treosulfan
L01AB03 Mannosulfan
L01AC Ethylene imines
L01AC01 Thiotepa
L01AC02 Triaziquone
L01AC03 Carboquone
L01AD Nitrosoureas
L01AD01 Carmustine
L01AD02 Lomustine
L01AD03 Semustine
L01AD04 Streptozocin
L01AD05 Fotemustine
L01AD06 Nimustine
L01AD07 Ranimustine
L01AG Epoxides
L01AG01 Etoglucid
L01AX Other alkylating agents
L01AX01 Mitobronitol
L01AX02 Pipobroman
L01AX03 Temozolomide
L01AX04 Dacarbazine
L01B Antimetabolites
L01BA Folic acid analogues
L01BA01 Methotrexate (בוטל, קוד חדש L04AX03)
L01BA03 Raltitrexed
L01BA04 Pemetrexed
L01BA05 Pralatrexate
L01BB Purine analogues
L01BB02 Mercaptopurine
L01BB03 Tioguanine
L01BB04 Cladribine
L01BB05 Fludarabine
L01BB06 Clofarabine
L01BB07 Nelarabine
L01BC Pyrimidine analogues
L01BC01 Cytarabine
L01BC02 Fluorouracil
L01BC03 Tegafur
L01BC04 Carmofur
L01BC05 Gemcitabine
L01BC06 Capecitabine
L01BC07 Azacitidine
L01BC08 Decitabine
L01BC52 Fluorouracil, combinations
L01BC53 Tegafur, combinations
L01C Plant alkaloids and other natural products
L01CA Vinca alkaloids and analogues
L01CA01 Vinblastine
L01CA02 Vincristine
L01CA03 Vindesine
L01CA04 Vinorelbine
L01CA05 Vinflunine
L01CB Podophyllotoxin derivatives
L01CB01 Etoposide
L01CB02 Teniposide
L01CC Colchicine derivatives
L01CC01 Demecolcine
L01CD Taxanes
L01CD01 Paclitaxel
L01CD02 Docetaxel
L01CD03 Paclitaxel poliglumex
L01CD04 Cabazitaxel
L01CE Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors
L01CE01 topotecan
L01CE02 irinotecan
L01CE03 etirinotecan pegol
L01CE04 belotecan
L01CX Other plant alkaloids and natural products
L01CX01 Trabectedin
L01D Cytotoxic antibiotics and related substances
L01DA Actinomycines
L01DA01 Dactinomycin
L01DB Anthracyclines and related substances
L01DB01 Doxorubicin
L01DB02 Daunorubicin
L01DB03 Epirubicin
L01DB04 Aclarubicin
L01DB05 Zorubicin
L01DB06 Idarubicin
L01DB07 Mitoxantrone
L01DB08 Pirarubicin
L01DB09 Valrubicin
L01DB10 Amrubicin
L01DB11 Pixantrone
L01DC Other cytotoxic antibiotics
L01DC01 Bleomycin
L01DC02 Plicamycin
L01DC03 Mitomycin
L01DC04 Ixabepilone
L01E Protein kinase inhibitors
L01EA BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors
L01EA01 imatinib
L01EA02 dasatinib
L01EA03 nilotinib
L01EA04 bosutinib
L01EA05 ponatinib
L01EA06 asciminib
L01EB Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors
L01EB01 gefitinib
L01EB02 erlotinib
L01EB03 afatinib
L01EB04 osimertinib
L01EB05 rociletinib
L01EB06 olmutinib
L01EB07 dacomitinib
L01EB08 icotinib
L01EC B-Raf serine-threonine kinase (BRAF) inhibitors
L01EC01 vemurafenib
L01EC02 dabrafenib
L01EC03 encorafenib
L01ED Anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors
L01ED01 crizotinib
L01ED02 ceritinib
L01ED03 alectinib
L01ED04 brigatinib
L01ED05 lorlatinib
L01EE Mitogen-activated protein kinase (MEK) inhibitors
L01EE01 trametinib
L01EE02 cobimetinib
L01EE03 binimetinib
L01EE04 selumetinib
L01EF Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitors
L01EF01 palbociclib
L01EF02 ribociclib
L01EF03 abemaciclib
L01EG Mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors
L01EG01 temsirolimus
L01EG02 everolimus
L01EG03 ridaforolimus
L01EH Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) tyrosine kinase inhibitors
L01EH01 lapatinib
L01EH02 neratinib
L01EH03 tucatinib
L01EJ Janus-associated kinase (JAK) inhibitors
L01EJ01 ruxolitinib
L01EJ02 fedratinib
L01EJ03 pacritinib
L01EK Vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitors
L01EK01 axitinib
L01EK02 cediranib
L01EK03 tivozanib
L01EL Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitors
L01EL01 ibrutinib
L01EL02 acalabrutinib
L01EL03 zanubrutinib
L01EM Phosphatidylinositol-3-kinase (Pi3K) inhibitors
L01EM01 idelalisib
L01EM02 copanlisib
L01EM03 alpelisib
L01EM04 duvelisib
L01EN Fibroblast growth factor receptor (FGFR) tyrosine kinase inhibitors
L01EN01 erdafitinib
L01EN02 pemigatinib
L01EN03 infigratinib
L01EN04 futibatinib
L01EX Other protein kinase inhibitors
L01EX01 sunitinib
L01EX02 sorafenib
L01EX03 pazopanib
L01EX04 vandetanib
L01EX05 regorafenib
L01EX06 masitinib
L01EX07 cabozantinib
L01EX08 lenvatinib
L01EX09 nintedanib
L01EX10 midostaurin
L01EX11 quizartinib
L01EX12 larotrectinib
L01EX13 gilteritinib
L01EX14 entrectinib
L01EX15 pexidartinib
L01EX16 erdafitinib (בוטל, קוד חדש L01EN01)
L01EX17 capmatinib
L01EX18 avapritinib
L01EX19 ripretinib
L01EX20 pemigatinib (בוטל, קוד חדש L01EN02)
L01EX21 tepotinib
L01EX22 selpercatinib
L01EX23 pralsetinib
L01EX24 surufatinib
L01EX25 umbralisib
L01EX26 sitravatinib
L01EX27 capivasertib
L01F Monoclonal antibodies and antibody drug conjugates
L01FA CD20 (Clusters of Differentiation 20) inhibitors
L01FA01 rituximab
L01FA02 ofatumumab
L01FA03 obinutuzumab
L01FB CD22 (Clusters of Differentiation 22) inhibitors
L01FB01 inotuzumab ozogamicin
L01FB02 moxetumomab pasudotox
L01FC CD38 (Clusters of Differentiation 38) inhibitors
L01FC01 daratumumab
L01FC02 isatuximab
L01FD HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) inhibitors
L01FD01 trastuzumab
L01FD02 pertuzumab
L01FD03 trastuzumab emtansine
L01FD04 trastuzumab deruxtecan
L01FD05 trastuzumab duocarmazine
L01FD06 margetuximab
L01FE EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) inhibitors
L01FE01 cetuximab
L01FE02 panitumumab
L01FE03 necitumumab
L01FF PD-1/PDL-1 (Programmed cell death protein 1/death ligand 1) inhibitors
L01FF01 nivolumab
L01FF02 pembrolizumab
L01FF03 durvalumab
L01FF04 avelumab
L01FF05 atezolizumab
L01FF06 cemiplimab
L01FF07 dostarlimab
L01FF08 prolgolimab
L01FF09 tislelizumab
L01FF10 retifanlimab
L01FG VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors
L01FG01 bevacizumab
L01FG02 ramucirumab
L01FX Other monoclonal antibodies and antibody drug conjugates
L01FX01 edrecolomab
L01FX02 gemtuzumab ozogamicin
L01FX03 catumaxomab
L01FX04 ipilimumab
L01FX05 brentuximab vedotin
L01FX06 dinutuximab beta
L01FX07 blinatumomab
L01FX08 elotuzumab
L01FX09 mogamulizumab
L01FX10 olaratumab
L01FX11 bermekimab
L01FX12 tafasitamab
L01FX13 enfortumab vedotin
L01FX14 polatuzumab vedotin
L01FX15 belantamab mafodotin
L01FX16 oportuzumab monatox
L01FX17 sacituzumab govitecan
L01FX18 amivantamab
L01FX19 sabatolimab
L01FX20 tremelimumab
L01FX21 naxitamab
L01FX22 loncastuximab tesirine
L01FX23 tisotumab vedotin
L01FX24 teclistamab
L01FX25 mosunetuzumab
L01FX26 mirvetuximab soravtansine
L01FX27 epcoritamab
L01FX28 glofitamab
L01FX29 talquetamab
L01X Other antineoplastic agents
L01XA Platinum compounds
L01XA01 Cisplatin
L01XA02 Carboplatin
L01XA03 Oxaliplatin
L01XA04 Satraplatin
L01XA05 Polyplatillen
L01XB Methylhydrazines
L01XB01 Procarbazine
L01XC Monoclonal antibodies
L01XC01 Edrecolomab (בוטל, קוד חדש L01FX01)
L01XC02 Rituximab (בוטל, קוד חדש L01FA01)
L01XC03 Trastuzumab (בוטל, קוד חדש L01FD01)
L01XC04 Alemtuzumab (בוטל, קוד חדש L04AA34)
L01XC05 Gemtuzumab (בוטל, קוד חדש L01FX02)
L01XC06 Cetuximab (בוטל, קוד חדש L01FE01)
L01XC07 Bevacizumab (בוטל, קוד חדש L01FG01)
L01XC08 Panitumumab (בוטל, קוד חדש L01FE02)
L01XC09 Catumaxomab (בוטל, קוד חדש L01FX03)
L01XC10 Ofatumumab (בוטל, קוד חדש L01FA02)
L01XC11 Ipilimumab (בוטל, קוד חדש L01FX04)
L01XC12 Brentuximab vedotin (בוטל, קוד חדש L01FX05)
L01XC13 Pertuzumab (בוטל, קוד חדש L01FD02)
L01XC14 trastuzumab emtansine (בוטל, קוד חדש L01FD03)
L01XC15 obinutuzumab (בוטל, קוד חדש L01FA03)
L01XC16 dinutuximab beta (בוטל, קוד חדש L01FX06)
L01XC17 nivolumab (בוטל, קוד חדש L01FF01)
L01XC18 pembrolizumab (בוטל, קוד חדש L01FF02)
L01XC19 blinatumomab (בוטל, קוד חדש L01FX07)
L01XC21 ramucirumab (בוטל, קוד חדש L01FG02)
L01XC22 necitumumab (בוטל, קוד חדש L01FE03)
L01XC23 elotuzumab (בוטל, קוד חדש L01FX08)
L01XC24 daratumumab (בוטל, קוד חדש L01FC01)
L01XC25 mogamulizumab (בוטל, קוד חדש L01FX09)
L01XC26 inotuzumab ozogamicin (בוטל, קוד חדש L01FB01)
L01XC27 olaratumab (בוטל, קוד חדש L01FX10)
L01XC28 durvalumab (בוטל, קוד חדש L01FF03)
L01XC29 bermekimab (בוטל, קוד חדש L01FX11)
L01XC31 avelumab (בוטל, קוד חדש L01FF04)
L01XC32 atezolizumab (בוטל, קוד חדש L01FF05)
L01XC33 cemiplimab (בוטל, קוד חדש L01FF06)
L01XC34 moxetumomab pasudotox (בוטל, קוד חדש L01FB02)
L01XC35 tafasitamab (בוטל, קוד חדש L01FX12)
L01XC36 enfortumab vedotin (בוטל, קוד חדש L01FX13)
L01XC37 polatuzumab vedotin (בוטל, קוד חדש L01FX14)
L01XC38 isatuximab (בוטל, קוד חדש L01FC02)
L01XC39 belantamab mafodotin (בוטל, קוד חדש L01FX15)
L01XC40 dostarlimab (בוטל, קוד חדש L01FF07)
L01XC41 trastuzumab deruxtecan (בוטל, קוד חדש L01FD04)
L01XD Sensitizers used in photodynamic/radiation therapy
L01XD01 Porfimer sodium
L01XD02 verteporfin (בוטל, קוד חדש S01LA01)
L01XD03 Methyl aminolevulinate
L01XD04 Aminolevulinic acid
L01XD05 Temoporfin
L01XD06 Efaproxiral
L01XD07 padeliporfin
L01XE Protein kinase inhibitors (בוטל)
L01XE01 Imatinib (בוטל, קוד חדש L01EA01)
L01XE02 Gefitinib (בוטל, קוד חדש L01EB01)
L01XE03 Erlotinib (בוטל, קוד חדש L01EB02)
L01XE04 Sunitinib (בוטל, קוד חדש L01EX01)
L01XE05 Sorafenib (בוטל, קוד חדש L01EX02)
L01XE06 Dasatinib (בוטל, קוד חדש L01EA02)
L01XE07 Lapatinib (בוטל, קוד חדש L01EH01)
L01XE08 Nilotinib (בוטל, קוד חדש L01EA03)
L01XE09 Temsirolimus (בוטל, קוד חדש L01EG01)
L01XE10 Everolimus (בוטל, קוד חדש L01EG02)
L01XE11 Pazopanib (בוטל, קוד חדש L01EX03)
L01XE12 Vandetanib (בוטל, קוד חדש L01EX04)
L01XE13 Afatinib (בוטל, קוד חדש L01EB03)
L01XE14 Bosutinib (בוטל, קוד חדש L01EA04)
L01XE15 Vemurafenib (בוטל, קוד חדש L01EC01)
L01XE16 Crizotinib (בוטל, קוד חדש L01ED01)
L01XE17 Axitinib (בוטל, קוד חדש L01EK01)
L01XE18 Ruxolitinib (בוטל, קוד חדש L01EJ01)
L01XE19 Ridaforolimus (בוטל, קוד חדש L01EG03)
L01XE21 Regorafenib (בוטל, קוד חדש L01EX05)
L01XE22 Masitinib (בוטל, קוד חדש L01EX06)
L01XE23 dabrafenib (בוטל, קוד חדש L01EC02)
L01XE24 ponatinib (בוטל, קוד חדש L01EA05)
L01XE25 trametinib (בוטל, קוד חדש L01EE01)
L01XE26 cabozantinib (בוטל, קוד חדש L01EX07)
L01XE27 ibrutinib (בוטל, קוד חדש L01EL01)
L01XE28 ceritinib (בוטל, קוד חדש L01ED02)
L01XE29 lenvatinib (בוטל, קוד חדש L01EX08)
L01XE31 nintedanib (בוטל, קוד חדש L01EX09)
L01XE32 cediranib (בוטל, קוד חדש L01EK02)
L01XE33 palbociclib (בוטל, קוד חדש L01EF01)
L01XE34 tivozanib (בוטל, קוד חדש L01EK03)
L01XE35 osimertinib (בוטל, קוד חדש L01EB04)
L01XE36 alectinib (בוטל, קוד חדש L01ED03)
L01XE37 rociletinib (בוטל, קוד חדש L01EB05)
L01XE38 cobimetinib (בוטל, קוד חדש L01EE02)
L01XE39 midostaurin (בוטל, קוד חדש L01EX10)
L01XE40 olmutinib (בוטל, קוד חדש L01EB06)
L01XE41 binimetinib (בוטל, קוד חדש L01EE03)
L01XE42 ribociclib (בוטל, קוד חדש L01EF02)
L01XE43 brigatinib (בוטל, קוד חדש L01ED04)
L01XE44 lorlatinib (בוטל, קוד חדש L01ED05)
L01XE45 neratinib (בוטל, קוד חדש L01EH02)
L01XE46 encorafenib (בוטל, קוד חדש L01EC03)
L01XE47 dacomitinib (בוטל, קוד חדש L01EB07)
L01XE48 icotinib (בוטל, קוד חדש L01EB08)
L01XE50 abemaciclib (בוטל, קוד חדש L01EF03)
L01XE51 acalabrutinib (בוטל, קוד חדש L01EL02)
L01XE52 quizartinib (בוטל, קוד חדש L01EX11)
L01XE53 larotrectinib (בוטל, קוד חדש L01EX12)
L01XE54 gilteritinib (בוטל, קוד חדש L01EX13)
L01XE56 entrectinib (בוטל, קוד חדש L01EX14)
L01XE57 fedratinib (בוטל, קוד חדש L01EJ02)
L01XF Retinoids for cancer treatment
L01XF01 tretinoin
L01XF02 alitretinoin
L01XF03 bexarotene
L01XG Proteasome inhibitors
L01XG01 bortezomib
L01XG02 carfilzomib
L01XG03 ixazomib
L01XH Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
L01XH01 vorinostat
L01XH02 romidepsin
L01XH03 panobinostat
L01XH04 belinostat
L01XH05 entinostat
L01XJ Hedgehog pathway inhibitors
L01XJ01 vismodegib
L01XJ02 sonidegib
L01XJ03 glasdegib
L01XK Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors
L01XK01 olaparib
L01XK02 niraparib
L01XK03 rucaparib
L01XK04 talazoparib
L01XK05 veliparib
L01XL Antineoplastic cell and gene therapy
L01XL01 sitimagene ceradenovec
L01XL02 talimogene laherparepvec
L01XL03 axicabtagene ciloleucel
L01XL04 tisagenlecleucel
L01XL05 ciltacabtagene autoleucel
L01XL06 brexucabtagene autoleucel
L01XL07 idecabtagene vicleucel
L01XL08 lisocabtagene maraleucel
L01XL09 tabelecleucel
L01XL10 nadofaragene firadenovec
L01XL11 lifileucel
L01XX Other antineoplastic agents
L01XX01 Amsacrine
L01XX02 Asparaginase
L01XX03 Altretamine
L01XX05 Hydroxycarbamide
L01XX07 Lonidamine
L01XX08 Pentostatin
L01XX09 Miltefosine (בוטל, קוד חדש P01CX04)
L01XX10 Masoprocol
L01XX11 Estramustine
L01XX14 Tretinoin (בוטל, קוד חדש L01XF01)
L01XX16 Mitoguazone
L01XX17 Topotecan (בוטל, קוד חדש L01CE01)
L01XX18 Tiazofurine
L01XX19 Irinotecan (בוטל, קוד חדש L01CE02)
L01XX22 Alitretinoin (בוטל, קוד חדש L01XF02)
L01XX23 Mitotane
L01XX24 Pegaspargase
L01XX25 Bexarotene (בוטל, קוד חדש L01XF03)
L01XX27 Arsenic trioxide
L01XX28 imatinib (בוטל, קוד חדש L01XE01)
L01XX29 Denileukin diftitox
L01XX31 gefitinib (בוטל, קוד חדש L01EB01)
L01XX32 Bortezomib (בוטל, קוד חדש L01XG01)
L01XX33 Celecoxib
L01XX34 erlotinib (בוטל, קוד חדש L01XE03)
L01XX35 Anagrelide
L01XX36 Oblimersen
L01XX37 Sitimagene ceradenovec (בוטל, קוד חדש L01XL01)
L01XX38 Vorinostat (בוטל, קוד חדש L01XH01)
L01XX39 Romidepsin (בוטל, קוד חדש L01XH02)
L01XX40 Omacetaxine mepesuccinate
L01XX41 Eribulin
L01XX42 Panobinostat (בוטל, קוד חדש L01XH03)
L01XX43 Vismodegib (בוטל, קוד חדש L01XJ01)
L01XX44 aflibercept
L01XX45 carfilzomib (בוטל, קוד חדש L01XG02)
L01XX46 olaparib (בוטל, קוד חדש L01XK01)
L01XX47 idelalisib (בוטל, קוד חדש L01EM01)
L01XX48 sonidegib (בוטל, קוד חדש L01XJ02)
L01XX49 belinostat (בוטל, קוד חדש L01XH04)
L01XX50 ixazomib (בוטל, קוד חדש L01XG03)
L01XX51 talimogene laherparepvec
L01XX52 venetoclax
L01XX53 vosaroxin
L01XX54 niraparib (בוטל, קוד חדש L01XK02)
L01XX55 rucaparib (בוטל, קוד חדש L01XK03)
L01XX56 etirinotecan pegol (בוטל, קוד חדש L01CE03)
L01XX57 plitidepsin
L01XX58 epacadostat
L01XX59 enasidenib
L01XX60 talazoparib (בוטל, קוד חדש L01XK04)
L01XX61 copanlisib (בוטל, קוד חדש L01EM02)
L01XX62 ivosidenib
L01XX63 glasdegib (בוטל, קוד חדש L01XJ03)
L01XX64 entinostat (בוטל, קוד חדש L01XH05)
L01XX65 alpelisib (בוטל, קוד חדש L01EM03)
L01XX66 selinexor
L01XX67 tagraxofusp
L01XX68 belotecan (בוטל, קוד חדש L01CE04)
L01XX69 lurbinectedin
L01XX70 axicabtagene ciloleucel (בוטל, קוד חדש L01XL03)
L01XX71 tisagenlecleucel (בוטל, קוד חדש L01XL04)
L01XX72 tazemetostat
L01XX73 sotorasib
L01XX74 belzutifan
L01XX75 tebentafusp
L01XX77 adagrasib
L01XY

Combinations of antineoplastic agents

L01XY01 cytarabine and daunorubicin
L01XY02 pertuzumab and trastuzumab
L02 Endocrine therapy
L02A Hormones and related agents
L02AA Estrogens
L02AA01 Diethylstilbestrol
L02AA02 Polyestradiol phosphate
L02AA03 Ethinylestradiol
L02AA04 Fosfestrol
L02AB Progestogens
L02AB01 Megestrol
L02AB02 Medroxyprogesterone
L02AB03 Gestonorone
L02AE Gonadotropin-releasing hormone analogues
L02AE01 Buserelin
L02AE02 Leuprorelin
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptorelin
L02AE05 Histrelin
L02AX Other hormones
empty
L02B Hormone antagonists and related agents
L02BA Anti-estrogens
L02BA01 Tamoxifen
L02BA02 Toremifene
L02BA03 Fulvestrant
L02BB Anti-androgens
L02BB01 Flutamide
L02BB02 Nilutamide
L02BB03 Bicalutamide
L02BB04 enzalutamide
L02BB05 apalutamide
L02BB06 darolutamide
L02BG Aromatase inhibitors
L02BG01 Aminogluthetimide
L02BG02 Formestane
L02BG03 Anastrozole
L02BG04 Letrozole
L02BG05 Vorozole
L02BG06 Exemestane
L02BX Other hormone antagonists and related agents
L02BX01 Abarelix
L02BX02 Degarelix
L02BX03 Abiraterone
L03 Immunostimulants
L03A Immunostimulants
L03AA Colony stimulating factors
L03AA02 Filgrastim
L03AA03 Molgramostim
L03AA09 Sargramostim
L03AA10 Lenograstim
L03AA12 Ancestim
L03AA13 Pegfilgrastim
L03AA14 Lipegfilgrastim
L03AB Interferons
L03AB01 Interferon alfa natural
L03AB02 Interferon beta natural
L03AB03 Interferon gamma
L03AB04 Interferon alfa-2a
L03AB05 Interferon alfa-2b
L03AB06 Interferon alfa-n1
L03AB07 Interferon beta-1a
L03AB08 Interferon beta-1b
L03AB09 Interferon alfacon-1
L03AB10 Peginterferon alfa-2b
L03AB11 Peginterferon alfa-2a
L03AB12 Albinterferon alfa-2b
L03AB13 peginterferon beta-1a
L03AB14 cepeginterferon alfa-2b
L03AB15 ropeginterferon alfa-2b
L03AB16 peginterferon alfacon-2
L03AB60 Peginterferon alfa-2b, combinations
L03AB61 Peginterferon alfa-2a, combinations
L03AC Interleukins
L03AC01 Aldesleukin
L03AC02 Oprelvekin
L03AX Other immunostimulants
L03AX01 Lentinan
L03AX02 Roquinimex
L03AX03 BCG vaccine
L03AX04 Pegademase
L03AX05 Pidotimod
L03AX07 Poly I:C
L03AX08 Poly ICLC
L03AX09 Thymopentin
L03AX10 Immunocyanin
L03AX11 Tasonermin
L03AX12 Melanoma vaccine
L03AX13 Glatiramer acetate
L03AX14 Histamine dihydrochloride
L03AX15 Mifamurtide
L03AX16 Plerixafor
L03AX17 Sipuleucel-T
L04 Immunosuppressants
L04A Immunosuppressants
L04AA Selective immunosuppressants
L04AA01 ciclosporin (בוטל, קוד חדש L04AD01)
L04AA02 Muromonab-CD3
L04AA03 Antilymphocyte immunoglobulin (horse)
L04AA04 Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)
L04AA05 tacrolimus (בוטל, קוד חדש L04AD02)
L04AA06 Mycophenolic acid
L04AA08 daclizumab (בוטל, קוד חדש L04AC01)
L04AA09 basiliximab (בוטל, קוד חדש L04AC02)
L04AA10 Sirolimus
L04AA11 etanercept (בוטל, קוד חדש L04AB01)
L04AA12 infliximab (בוטל, קוד חדש L04AB02)
L04AA13 Leflunomide
L04AA14 anakinra (בוטל, קוד חדש L04AC03)
L04AA15 Alefacept
L04AA16 afelimomab (בוטל, קוד חדש L04AB03)
L04AA17 adalimumab (בוטל, קוד חדש L04AB04)
L04AA18 Everolimus
L04AA19 Gusperimus
L04AA21 Efalizumab
L04AA22 Abetimus
L04AA23 Natalizumab
L04AA24 Abatacept
L04AA25 Eculizumab
L04AA26 Belimumab
L04AA27 Fingolimod
L04AA28 Belatacept
L04AA29 Tofacitinib
L04AA31 teriflunomide
L04AA32 apremilast
L04AA33 vedolizumab
L04AA34 alemtuzumab
L04AA35 begelomab
L04AA36 ocrelizumab
L04AA37 baricitinib
L04AA38 ozanimod
L04AA39 emapalumab
L04AA40 cladribine
L04AA41 imlifidase
L04AA42 siponimod
L04AA43 ravulizumab
L04AA44 upadacitinib
L04AA45 filgotinib
L04AA46 itacitinib
L04AA47 inebilizumab
L04AA48 belumosudil
L04AA49 peficitinib
L04AA50 ponesimod
L04AA51 anifrolumab
L04AA52 ofatumumab
L04AA53 teprotumumab
L04AA54 pegcetacoplan
L04AA55 sutimlimab
L04AA56 deucravacitinib
L04AA57 ublituximab
L04AA58 efgartigimod alfa
L04AA59 avacopan
L04AB Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) inhibitors
L04AB01 Etanercept
L04AB02 Infliximab
L04AB03 Afelimomab
L04AB04 Adalimumab
L04AB05 Certolizumab pegol
L04AB06 Golimumab
L04AB07 opinercept
L04AC Interleukin inhibitors
L04AC01 Daclizumab
L04AC02 Basiliximab
L04AC03 Anakinra
L04AC04 Rilonacept
L04AC05 Ustekinumab
L04AC06 Mepolizumab (בוטל, קוד חדש R03DX09)
L04AC07 Tocilizumab
L04AC08 Canakinumab
L04AC09 Briakinumab
L04AC10 Secukinumab
L04AC11 siltuximab
L04AC12 brodalumab
L04AC13 ixekizumab
L04AC14 sarilumab
L04AC15 sirukumab
L04AC16 guselkumab
L04AC17 tildrakizumab
L04AC18 risankizumab
L04AC19 satralizumab
L04AC20 netakimab
L04AC21 bimekizumab
L04AC22 spesolimab
L04AC23 olokizumab
L04AC24 mirikizumab
L04AC25 levilimab
L04AD Calcineurin inhibitors
L04AD01 Ciclosporin
L04AD02 Tacrolimus
L04AD03 Voclosporin
L04AX Other immunosuppressants
L04AX01 Azathioprine
L04AX02 Thalidomide
L04AX03 Methotrexate
L04AX04 Lenalidomide
L04AX05 Pirfenidone
L04AX06 pomalidomide
L04AX07 dimethyl fumarate
L04AX08 darvadstrocel
‏M Musculo-skeletal system
M01 Anti-inflammatory and antirheumatic products
M01A Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids
M01AA Butylpyrazolidines
M01AA01 Phenylbutazone
M01AA02 Mofebutazone
M01AA03 Oxyphenbutazone
M01AA05 Clofezone
M01AA06 Kebuzone
M01AB Acetic acid derivatives and related substances
M01AB01 Indometacin
M01AB02 Sulindac
M01AB03 Tolmetin
M01AB04 Zomepirac
M01AB05 Diclofenac
M01AB06 Alclofenac
M01AB07 Bumadizone
M01AB08 Etodolac
M01AB09 Lonazolac
M01AB10 Fentiazac
M01AB11 Acemetacin
M01AB12 Difenpiramide
M01AB13 Oxametacin
M01AB14 Proglumetacin
M01AB15 Ketorolac
M01AB16 Aceclofenac
M01AB17 Bufexamac
M01AB51 Indometacin, combinations
M01AB55 Diclofenac, combinations
M01AC Oxicams
M01AC01 Piroxicam
M01AC02 Tenoxicam
M01AC04 Droxicam
M01AC05 Lornoxicam
M01AC06 Meloxicam
M01AC56 Meloxicam, combinations
M01AE Propionic acid derivatives
M01AE01 Ibuprofen
M01AE02 Naproxen
M01AE03 Ketoprofen
M01AE04 Fenoprofen
M01AE05 Fenbufen
M01AE06 Benoxaprofen
M01AE07 Suprofen
M01AE08 Pirprofen
M01AE09 Flurbiprofen
M01AE10 Indoprofen
M01AE11 Tiaprofenic acid
M01AE12 Oxaprozin
M01AE13 Ibuproxam
M01AE14 Dexibuprofen
M01AE15 Flunoxaprofen
M01AE16 Alminoprofen
M01AE17 Dexketoprofen
M01AE18 Naproxcinod
M01AE51 Ibuprofen, combinations (בוטל, קוד חדש N02AJ03)
M01AE52 Naproxen and esomeprazole
M01AE53 Ketoprofen, combinations
M01AE56 Naproxen and misoprostol
M01AG Fenamates
M01AG01 Mefenamic acid
M01AG02 Tolfenamic acid
M01AG03 Flufenamic acid
M01AG04 Meclofenamic acid
M01AH Coxibs
M01AH01 Celecoxib
M01AH02 Rofecoxib
M01AH03 Valdecoxib
M01AH04 Parecoxib
M01AH05 Etoricoxib
M01AH06 Lumiracoxib
M01AX Other anti-inflammatory and antirheumatic agents, non-steroids
M01AX01 Nabumetone
M01AX02 Niflumic acid
M01AX04 Azapropazone
M01AX05 Glucosamine
M01AX07 Benzydamine
M01AX12 Glucosaminoglycan polysulfate
M01AX13 Proquazone
M01AX14 Orgotein
M01AX17 Nimesulide
M01AX18 Feprazone
M01AX21 Diacerein
M01AX22 Morniflumate
M01AX23 Tenidap
M01AX24 Oxaceprol
M01AX25 Chondroitin sulfate
M01AX26 Avocado and soyabean oil, unsaponifiables
M01AX68 Feprazone, combinations
M01B Anti-inflammatory/antirheumatic agents in combination
M01BA Anti-inflammatory/antirheumatic agents in combination with corticosteroids
M01BA01 Phenylbutazone and corticosteroids
M01BA02 Dipyrocetyl and corticosteroids
M01BA03 Acetylsalicylic acid and corticosteroids
M01BX Other anti-inflammatory/antirheumatic agents in combination with other drugs
empty
M01C Specific antirheumatic agents
M01CA Quinolines
M01CA03 Oxycinchophen
M01CB Gold preparations
M01CB01 Sodium aurothiomalate
M01CB02 Sodium aurothiosulfate
M01CB03 Auranofin
M01CB04 Aurothioglucose
M01CB05 Aurotioprol
M01CC Penicillamine and similar agents
M01CC01 Penicillamine
M01CC02 Bucillamine
M01CX Other specific antirheumatic agents
empty
M02 Topical products for joint and muscular pain
M02A Topical products for joint and muscular pain
M02AA Anti-inflammatory preparations, non-steroids for topical use
M02AA01 Phenylbutazone
M02AA02 Mofebutazone
M02AA03 Clofezone
M02AA04 Oxyphenbutazone
M02AA05 Benzydamine
M02AA06 Etofenamate
M02AA07 Piroxicam
M02AA08 Felbinac
M02AA09 Bufexamac
M02AA10 Ketoprofen
M02AA11 Bendazac
M02AA12 Naproxen
M02AA13 Ibuprofen
M02AA14 Fentiazac
M02AA15 Diclofenac
M02AA16 Feprazone
M02AA17 Niflumic acid
M02AA18 Meclofenamic acid
M02AA19 Flurbiprofen
M02AA21 Tolmetin
M02AA22 Suxibuzone
M02AA23 Indometacin
M02AA24 Nifenazone
M02AA25 Aceclofenac
M02AA26 Nimesulide
M02AB Capsaicin and similar agents
M02AB01 Capsaicin
M02AB02 Zucapsaicin
M02AC Preparations with salicylic acid derivatives
empty
M02AX Other topical products for joint and muscular pain
M02AX02 Tolazoline
M02AX03 Dimethyl sulfoxide
M02AX05 Idrocilamide
M02AX10 Various
M03 Muscle relaxants
M03A Muscle relaxants, peripherally acting agents
M03AA Curare alkaloids
M03AA01 Alcuronium
M03AA02 Tubocurarine
M03AA04 Dimethyltubocurarine
M03AB Choline derivatives
M03AB01 Suxamethonium
M03AC Other quaternary ammonium compounds
M03AC01 Pancuronium
M03AC02 Gallamine
M03AC03 Vecuronium
M03AC04 Atracurium
M03AC05 Hexafluronium
M03AC06 Pipecuronium bromide
M03AC07 Doxacurium chloride
M03AC08 Fazadinium bromide
M03AC09 Rocuronium bromide
M03AC10 Mivacurium chloride
M03AC11 Cisatracurium
M03AX Other muscle relaxants, peripherally acting agents
M03AX01 Botulinum toxin
M03B Muscle relaxants, centrally acting agents
M03BA Carbamic acid esters
M03BA01 Phenprobamate
M03BA02 Carisoprodol
M03BA03 Methocarbamol
M03BA04 Styramate
M03BA05 Febarbamate
M03BA51 Phenprobamate, combinations excluding psycholeptics
M03BA52 Carisoprodol, combinations excluding psycholeptics
M03BA53 Methocarbamol, combinations excluding psycholeptics
M03BA71 Phenprobamate, combinations with psycholeptics
M03BA72 Carisoprodol, combinations with psycholeptics
M03BA73 Methocarbamol, combinations with psycholeptics
M03BB Oxazol, thiazine, and triazine derivatives
M03BB02 Chlormezanone
M03BB03 Chlorzoxazone
M03BB52 Chlormezanone, combinations excluding psycholeptics
M03BB53 Chlorzoxazone, combinations excluding psycholeptics
M03BB72 Chlormezanone, combinations with psycholeptics
M03BB73 Chlorzoxazone, combinations with psycholeptics
M03BC Ethers, chemically close to antihistamines
M03BC01 Orphenadrine (citrate)
M03BC51 Orphenadrine, combinations
M03BX Other centrally acting agents
M03BX01 Baclofen
M03BX02 Tizanidine
M03BX03 Pridinol
M03BX04 Tolperisone
M03BX05 Thiocolchicoside
M03BX06 Mephenesin
M03BX07 Tetrazepam
M03BX08 Cyclobenzaprine
M03BX09 Eperisone
M03BX30 Phenyramidol
M03C Muscle relaxants, directly acting agents
M03CA Dantrolene and derivatives
M03CA01 Dantrolene
M04 Antigout preparations
M04A Antigout preparations
M04AA Preparations inhibiting uric acid production
M04AA01 Allopurinol
M04AA02 Tisopurine
M04AA03 Febuxostat
M04AA51 Allopurinol, combinations
M04AB Preparations increasing uric acid excretion
M04AB01 Probenecid
M04AB02 Sulfinpyrazone
M04AB03 Benzbromarone
M04AB04 Isobromindione
M04AC Preparations with no effect on uric acid metabolism
M04AC01 Colchicine
M04AC02 Cinchophen
M04AX Other antigout preparations
M04AX01 Urate oxidase
M04AX02 Pegloticase
M05 Drugs for treatment of bone diseases
M05B Drugs affecting bone structure and mineralization
M05BA Bisphosphonates
M05BA01 Etidronic acid
M05BA02 Clodronic acid
M05BA03 Pamidronic acid
M05BA04 Alendronic acid
M05BA05 Tiludronic acid
M05BA06 Ibandronic acid
M05BA07 Risedronic acid
M05BA08 Zoledronic acid
M05BB Bisphosphonates, combinations
M05BB01 Etidronic acid and calcium, sequential
M05BB02 Risedronic acid and calcium, sequential
M05BB03 Alendronic acid and colecalciferol
M05BB04 Risedronic acid, calcium and colecalciferol, sequential
M05BB05 Alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential
M05BB06 Alendronic acid and alfacalcidol, sequential
M05BC Bone morphogenetic proteins
M05BC01 Dibotermin alfa
M05BC02 Eptotermin alfa
M05BX Other drugs affecting bone structure and mineralization
M05BX01 Ipriflavone
M05BX02 aluminium chlorohydrate
M05BX03 Strontium ranelate
M05BX04 Denosumab
M05BX05 burosumab
M05BX06 romosozumab
M05BX07 vosoritide
M05BX08 menatetrenone
M05BX53 strontium ranelate and colecalciferol
M09 Other drugs for disorders of the musculo-skeletal system
M09A Other drugs for disorders of the musculo-skeletal system
M09AA Quinine and derivatives
M09AA01 Hydroquinine
M09AA72 Quinine, combinations with psycholeptics
M09AB Enzymes
M09AB01 Chymopapain
M09AB02 Collagenase clostridium histolyticum
M09AB52 Trypsin, combinations
M09AX Other drugs for disorders of the musculo-skeletal system
M09AX01 Hyaluronic acid
M09AX02 Chondrocytes, autologous
M09AX03 ataluren
M09AX04 drisapersen
M09AX05 aceneuramic acid
M09AX06 eteplirsen
M09AX07 nusinersen
M09AX08 golodirsen
M09AX09 onasemnogene abeparvovec
M09AX10 risdiplam
M09AX11 palovarotene
M09AX12 viltolarsen
M09AX13 casimersen
‏N Nervous system
N01 Anesthetics
N01A Anesthetics, general
N01AA Ethers
N01AA01 Diethyl ether
N01AA02 Vinyl ether
N01AB Halogenated hydrocarbons
N01AB01 Halothane
N01AB02 Chloroform
N01AB03 methoxyflurane (בוטל, קוד חדש N02BG09)
N01AB04 Enflurane
N01AB05 Trichloroethylene
N01AB06 Isoflurane
N01AB07 Desflurane
N01AB08 Sevoflurane
N01AF Barbiturates, plain
N01AF01 Methohexital
N01AF02 Hexobarbital
N01AF03 Thiopental
N01AG Barbiturates in combination with other drugs
N01AG01 Narcobarbital