ויקיתרופות:תנאי שימוש

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

תנאי שימוש
על המשתמש באתר ויקיתרופות לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
המאגר מבוסס על מאגר משרד הבריאות ומתעדכן ממנו באופן תקופתי. ייתכן כי חלק מהנתונים במאגר אינם מלאים או אינם מדויקים, לפיכך אינם יכולים לשמש כמידע רשמי. במקרה הצורך ניתן לפנות לאגף הרוקחות או לבעלי הרישום של התכשיר לקבלת מידע רשמי.
באתר מפורסמים תכנים שונים בנושאי תרופות ורפואה. מפעילי האתר דואגים לכך שהתכנים המפורסמים בו יהיו מדויקים, מלאים ומעודכנים. למרות זאת, ייתכנו אי-דיוקים או טעויות במידע המפורסם. המידע והתכנים באתר מפורסמים "כמות שהם" ("AS IS"). לאתר ולמפעילו אין כל אחריות לגבי האמור במידע המפורסם בו. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר, מפעיליו, צוות הכותבים והעורכים ו/או כנגד המשתתפים בעריכתו בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.
לבעלי האתר הזכות לערוך בו שינויים בכל עת ולהפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת.
השימוש באתר או הסתמכות על האמור בו הינה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
אין מפעילי האתר אחראים לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
כאמור, התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

האתר ו/או מפעיליו לא נושאים באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש ו/או למאן דהו בגין שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או בגין שימוש בשירות המוצע באתר זה וכן לא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.
המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

מדיניות פרטיות:
בעלי האתר ומפעיליו מכבדים את פרטיות המשתמשים.  אם תזינו את פרטיכם לאתר, פרטים אלו ישמשו אותנו לצרכי קשר איתכם ולצרכים סטטיסטים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית.
 
זכויות קניין רוחני:
כל החומר המפורסם באתר זה ובכלל זה מידע, תוכן, תוכנות, תמונות, צלילי שמע, וידאו, עיצוב, גרפיקה, טקסטים, מוסיקה, וכל חומר המצוי בפרסומות באתר מוגן באמצעות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות אחרות והינו של בעלי ועורכי  האתר בלבד.