חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
מטפורמין ושרידות במטופלים עם סרטן ריאה בלתי נתיח

תוספת של מטפורמין לטיפול משולב של כימותרפיה וקרינה עבור NSCLC שלב 3 נסבלה היטב אך לא הביאה לשיפור בשרידות המטופלים.


לסרטן ריאה מסוג NSCLC ‏(Non-Small Cell Lung Cancer) יש תוצאים יחסית עגומים. ישנם ממצאים רבים התומכים בשימוש במטפורמין כגורם אנטי-ניאופלסטי. מטרת המחקר הייתה להשוות בין טיפול משולב כימותרפיה והקרנות לבין משלב של כימותרפיה, הקרנות ומטפורמין עבור NSCLC שלב 3.

המחקר בוצע בשיטת מחקר קליני אקראי פאזה 2 עם תווית פתוחה אשר בוצעה בין התאריכים 24 לאוגוסט 2014 לבין 15 לדצמבר 2016. מטופלים ללא סוכרת אשר אובחנו בסרטן ריאה מסוג NSC שלב 3 שלא ניתן לניתוח רובדו לפי; מצב תפקודי, היסטולוגיה ושלב. המתאר היה בין-לאומי ורב מרכזי. המחקר בדק תוצאים קבועים מראש והמידע נותח על בסיס Intent-to-Treat.

התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא התקדמות המחלה (Progression-Free Survival - PFS) לאחר שנה, כאשר הצפי היה התקדמות של 15% ב-PFS לאחר שנה (מ-50% ל-65%; יחס סיכונים של 0.622). תוצאים שניוניים כללו; שרידות כוללת (Overall Survival - OS), זמן עד הישנות מקומית, זמן עד המצאות גרורות מרוחקות, ורעילות לפי Common Terminology Criteria for Adverse Events, גרסה 4.03.

למחקר גוייסו 170 נבדקים, מתוכם 167 נמצאו מתאימים להכללה (גיל חציוני של 64 [טווח בין רבעוני של 58-72] שנים, 97 גברים [58.1%], 137 ממוצא אתני לבן [82%]), אשר חולקו לשתי קבוצות - 81 בקבוצת מקרי הביקורת ו-86 בקבוצת הטיפול עם מטפורמין. משך המעקב החציוני עמד על 27.7 חודשים (טווח של 0.03-47.21) עבור מטופלים חיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי PFS לאחר שנה עמדו על 60.4% (רווח בר-סמך של 95%, 48.5-70.4%) בקבוצת מקרי הביקורת ו-51.3% (רווח בר-סמך של 95%, 39.8-61.7%) בקבוצת ההתערבות (יחס סיכונים של 1.15, רווח בר-סמך של 0.77-1.73; p=0.24).

על פי ניתוח רב-משתני השלב הקליני נמצא כגורם היחיד הקשור באופן מובהק ל-PFS (יחס סיכונים של 1.79, רווח בר-סמך של 95%, 1.19-2.69; p=0.005). השרידות הכוללת כעבור שנה עמדה על 80.2% (רווח בר-סמך של 95%, 69.3-87.6%) בקבוצת מקרי הביקורת ו-80.8% (רווח בר-סמך של 95%, 70.2-87.9%) בקבוצת הטיפול עם מטפורמין. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שיעורי ההישנות המקומיים או בשיעור הגרורות המרוחקות לאחר תקופת מעקב של שנה או שנתיים. לא נמצא הבדל מובהק בתופעות הלוואי בין שתי הקבוצות.

מסקנת החוקרים הייתה כי אף על פי שתוספת מטפורמין לטיפול נסבל היטב על ידי המטופלים, נמצא כי תוספת זו לא שיפרה את השרידות של המטופלים עם NSCLC שלב 3 לא בר-ניתוח.

מקור:

Skinner H, et al. (2021) "Addition of Metformin to Concurrent Chemoradiation in Patients With Locally Advanced Non–Small Cell Lung Cancer: The NRG-LU001 Phase 2 Randomized Clinical Trial." JAMA Oncology, September 2021. Vol. 7, Issue 9, p. 1324–1332. doi:10.1001/jamaoncol.2021.2318

לכל החדשות >

03.10.2021