חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
טיפול עם ברולוסיזומאב הוביל לשיפור במטופלים עם בצקת מקולרית סוכרתית

בהשוואה בין הטיפול עם ברולוסיזומאב לעומת אפליברספט בקרב חולי בצקת מקולרית על רקע סוכרת נמצא כי ברולוציזומאב הובילה לשיפור ממשי בראייתם של המטופלים ובמבנה האנטומי.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת American Journal of Ophthalmology, מטרת החוקרים הייתה להשוות את היעילות והבטיחות של ברולוסיזומאב לעומת אפליברספט לטיפול בבצקת מקולרית על רקע סוכרת (DME). החוקרים ניתחו את נתוניהם של שני מחקרים אקראיים שונים, אשר נערכו בפאזה 3. המחקרים היו רב מרכזיים, כפולי סמיות ובביקורת פעילה ונמשכו 100 שבועות.

לצורך המחקר הראשון, KESTREL, נאספו 566 משתתפים אשר הוקצו באקראיות, 1:1:1, לקבלת טיפול עם ברולוסיזומאב במינון 3 מיליגרם/6 מיליגרם, או לקבלת טיפול עם אפליברספט במינון 2 מיליגרם. לצורך המחקר השני, KITE, נאספו 360 משתתפים אשר הוקצו באקראיות, 1:1, לקבלת טיפול עם ברולוסיזומאב במינון 6 מיליגרם או אפליברספט במינון 2 מיליגרם.

קבוצות הטיפול עם ברולוציזומאב קיבלו 5 מנות העמסה כל 6 שבועות (q6w), ולאחר מכן קיבלו טיפול במשטר של 12 שבועות (q12w), עם אפשרות להתאמת הטיפול למשטר של 8 שבועות (q8w), במידה שזוהתה פעילות של המחלה במסגרת ביקורי ההערכה אשר הוגדרו מראש. קבוצות הטיפול עם אפליברספט קיבלו טיפול עם 5 מנות כל 4 שבועות (q4w) ולאחר מכן קיבלו טיפול במינון q8w קבוע.

התוצא הראשוני של המחקר היה שינוי בחדות הראייה המתוקנת הטובה ביותר (BCVA: best-corrected visual acuity) בשבוע 52, לעומת הבסיס. התוצאים המשניים כללו את שיעור הנבדקים אשר שמרו על מינון של q12w, שינוי בציון ה-Diabetic Retinopathy Severity Scale score, תוצאים אנטומיים ותוצאי בטיחות.

מתוצאות המחקר עולה כי בשבוע 52, הטיפול עם ברולוסיזומאב במינון 6 מיליגרם לא היה נחות (שולי אי-נחיתות של 4 אותיות) בהשוואה לטיפול עם אפליברספט מבחינת השינוי הממוצע ב-BCVA לעומת הבסיס (KESTREL: 9.2+ אותיות לעומת 10.5+ אותיות; KITE: 10.6+ אותיות לעומת 9.4+ אותיות; P < .001). זאת ועוד, תחת הטיפול עם ברולוסיזומאב יותר נבדקים השיגו עובי תת שדה מרכזי (CSFT: central subfield thickness) של < 280 מיקרומטר, ופחות נבדקים סבלו מנוזל תת רשתי ו/או תוך רשתי מתמשך לעומת קבוצות הטיפול עם אפליברספט. למעלה ממחצית המטופלים שקיבלו ברולוסיזומאב במינון 6 מיליגרם שמרו על משטר טיפול של q12w לאחר תקופת ההעמסה.

בנוסף, ממחקר ה-KITE עולה כי טיפול עם ברולוציזומאב במינון 6 מיליגרם התעלה על הטיפול עם אפליברספט בנוגע לשינוי ב-CSFT מהבסיס ולעומת שבועות 40 ו-52 (P = .001). שכיחותן של תופעות לוואי עיניות חמורות היתה 3.7% (ברולוסיזומאב 3 מיליגרם), 1.1% (ברולוסיזומאב 6 מיליגרם) ו-2.1% (אפליברספט) במחקר KESTREL; ו-2.2% (ברולוסיזומאב 6 מיליגרם) ו-1.7% (אפליברספט) ב-KITE.

לסיכום, טיפול עם ברולוסיזומאב במינון 6 מיליגרם הראה שיפור ממשי בראייה ובמבנה האנטומי בקרב חולים עם בצקת מקולרית על רקע סוכרת. הטיפול היה בעל פרופיל בטיחות טוב מבחינת סיכון-תועלת.


מקור:

לכל החדשות >

13.09.2022