Olaparib

Banner.jpg
שם גנרי Olaparib
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

L01XK01 - Olaparib

Olaparib נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־10 באפריל 2022 ב־09:29