Nystatin

Banner.jpg
שם גנרי Nystatin (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

A07AA02 D01AA01 G01AA01 G01AA51

Nystatin נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־30 באוגוסט 2021 ב־18:18