Metronidazole

Banner.jpg
שם גנרי Metronidazole (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

A01AB17 - Metronidazole D06BX01 - Metronidazole G01AF01 - Metronidazole J01XD01 - Metronidazole P01AB01 - Metronidazole

Metronidazole נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־20 באפריל 2021 ב־15:26