Ampicillin

Banner.jpg
שם גנרי Ampicillin (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

J01CA01 - Ampicillin

Ampicillin נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־1 בספטמבר 2021 ב־10:27