לוסרטאן - Losartan

Banner.jpg

לתרופה זו מספר מינונים או צורות מינון או צורות מתן

קישור לדף התרופה - לוסרטאן ® במאגר משרד הבריאות

השינוי האחרון נעשה בֹ־3 ביולי 2021 ב־20:51