ג'ארדיאנס - Jardiance

Banner.jpg

לתרופה זו מספר מינונים או צורות מינון או צורות מתן

קישור לדף התרופה - ג'ארדיאנס ® במאגר משרד הבריאות

השינוי האחרון נעשה בֹ־15 באוגוסט 2015 ב־10:11