אוסמיטרול - Osmitrol

Banner.jpg

לתרופה זו מספר מינונים או צורות מינון או צורות מתן

קישור לדף התרופה - אוסמיטרול ® במאגר משרד הבריאות

השינוי האחרון נעשה בֹ־17 באפריל 2014 ב־05:01